Dossiers

ZorgICT

Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij ZorgICT-veranderprojecten? Welke obstakels kunnen we verwachten en hoe zorgen we ervoor ‘dat alle kikkers in de kruiwagen blijven’? En wie bewaakt de belofte dat ‘morgen alles beter wordt’? Lees onze ‘dossiers’ en ervaar de dagelijkse praktijk die o zo herkenbaar is voor elk ziekenhuis.
Jan, Onno en Martijn worden Partner bij AusserhoferBos
05
-
07
-
2024

Op 1 juli zijn de overeenkomsten getekend waarin geregeld wordt dat Jan Koning, Onno Kooijman en Martijn Hollemans de aandelen van Peter Bos in AusserhoferBos overnemen. Naast dat zij samen met Gilbert Ausserhofer aandeelhouder van de BV worden zullen zij dan ook toetreden tot de directie. De feitelijke overdracht van de aandelen zal over 18 maanden plaatsvinden (1oktober 2025). Tot dat moment blijven Gilbert en Peter samen eindverantwoordelijk voor AusserhoferBos BV. Peter blijft verbonden aan het bedrijf voor het uitvoeren van advies en programmamanagement opdrachten.

Vijf Dialyse instellingen ronden VIPP 5 programma succesvol af!
10
-
05
-
2024

Het Dialyse Centrum Groningen, Dialyse Centrum Ravenstein, Diapriva en Dianet hebben inmiddels met succes het VIPP 5 programma afgerond. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de digitale uitwisseling van medische gegevens tussenzorginstellingen en patiënten én tussen zorginstellingen onderling.

Afgelopen 3 jaar hebben Gilbert, Martijn, Amei en Annelot (AusserhoferBos) zich samen met vijf dialyse instellingen en leverancier Diasoft ingespannen voor de VIPP 5 regeling. Naast het overkoepelende leverancier- en projectmanagement heeft Annelot het interne programma bij Dianet geleid.

De VIPP 5 regeling bestond uit drie modules met bijbehorende eisen waarvoor de dialyse instellingen subsidiegelden vanuit het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport hebben ontvangen. In 2022 hebben alle instellingen de eerste module behaald. Sinds 31 maart dit jaar zijn ook de laatste 2 modules met succes afgerond en daarmee is voldaan aan alle eisen!

Wat heeft VIPP 5 opgeleverd?

-         Patiënten kunnen hun Basis gegevensset Zorg(BgZ) en medische documenten opvragen vanuit een zorginstelling via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een app of een website waar men op één plek medische gegevens van zichzelf kan inzien van verschillende zorgverleners. Men kan dus zowel gegevens inzien van de dialyse instelling, de huisarts, apotheek, ziekenhuis et cetera.  Dit maakt het voor patiënten makkelijker om overzicht te hebben van al hun medische gegevens.

-         Het is voor patiënten mogelijk om ingevulde vragenlijsten, die in het zorgproces gebruikt worden, in te zien in het PGO. Voor de dialyse instellingen betekent dit dat de ingevulde PROMS vragenlijsten van Nefrovisie inzichtelijk zijn in het PGO.

-         Het is technisch mogelijk om de BgZ items en medische documenten van de patiënt uit te wisselen tussen zorginstellingen meteen verschillend EPD. Om het echt goed te laten werken zijn er nog nadere afspraken nodig o.a. op het vlak van informatiestandaarden. Om dit nadere uitte werken is het VIPP 5 programma een pilot gestart met Chipsoft (LUMC) en Nexus (Groene Hart Ziekenhuis) om deze afspraken in de praktijk te toetsen en vast te stellen. Vanuit AusserhoferBos is Annelot Lubberink namens het Groene Hart Ziekenhuis betrokken bij deze pilot.  

Voor de VIPP 5 regeling hebben vijf onafhankelijke dialyse instellingen samen met EPD leverancier Diasoft de handen ineen geslagen om één gezamenlijk doel te bereiken! We kijken met trots terug op een geslaagd programma en danken alle medewerkers uit de dialyse instellingen voor hun inzet.

20 jaar AusserhoferBos. Dat moet gevierd worden!
22
-
11
-
2023

In november 2003 richtten Gilbert Ausserhofer en Peter Bos samen de ABC-groep op. Zes jaar geleden veranderden we de bedrijfsnaam in AusserhoferBos ZorgICT. Deze naamsverandering was het gevolg van het onder woorden brengen van wie we als bedrijf zijn, waar we voor staan en wat onze aanpak is: een Partner in Projectmanagement met als identiteit: leiden, verbinden en inspireren binnen het domein van de ZorgICT.

In de afgelopen 20 jaar hebben we vele mooie ZorgICT opdrachten mogen uitvoeren en is ons  team gestaag gegroeid naar 10 uitstekende project- en programmamanagers. Al onze medewerkers zijn als junior bij ons gestart en intern opgeleid in onze aanpak, waarden en normen. Door deze groeistrategie kunnen we steeds instaan voor het hoge niveau waarop wij onze diensten leveren en de opdrachten uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Wij danken alle opdrachtgevers die in de afgelopen 20 jaar ons het vertrouwen hebben gegeven en we kijken met trots en een positieve blik naar de toekomst.

Faexit: Amsterdamse ziekenhuizen Faxloos
10
-
07
-
2023

Vanuit AusserhoferBos werken Lisanne Notenboom en Amei van den Heuvel (regioprojectleiders) aan het landelijk Faexit project voor o.m. de regio's Amsterdam en Amstelland. 

En niet zonder succes! Per 1 juli 2023 maakt geen van de ziekenhuizen in Amsterdam en Amstelland meer gebruik van de (digitale) fax in haar zorgproces. Een mooie mijlpaal binnen het Faexit project en een flinke stap in de goede richting naar een faxloze regio. Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze verandering!

Vernieuwd EPD voor Haga Ziekenhuis Den Haag
15
-
06
-
2023

Het HagaZiekenhuis Den Haag is vrijdag 2 juni live gegaan met een vernieuwde versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Dit in het kader van de Migratie van HiX 6.1 naar HiX 6.3. Voor de zorgprofessionals betekent de nieuwe HiX 6.3 versie een lagere registratielast en intensievere digitale samenwerking met andere zorgaanbieders. De patiënten kunnen nu gebruikmaken van het vernieuwde patiëntportaal MijnHaga. Met deze stap is HagaZiekenhuis ook gereed om de EPD's van de locaties Den Haag en Zoetermeer samen te gaan voegen. Het projectmanagement was in handen van Jan Koning van AusserhoferBos. Na deze succesvolle Go Live pakken we direct door met het uit voeren van het vooronderzoek om de EPD’s van beide locaties samen te voegen.

Vorige dossiers

17
-
05
-
2023
AusserhoferBos verwelkomt Romy Spronk
We zijn ontzettend blij dat Romy Amber Spronk per 8 mei 2023 deel uit maakt van het AusserhoferBos ZorgICT-team. Dit vierden we vrijdag op onze maandelijkse interne bijeenkomst. Na het afronden van haar master-opleiding volgde Romy een 2-jarige traineeship waarin ze ervaring opdeed bij verschillende zorginstellingen in verschillende functies. In de laatste fase van haar traineeship was ze betrokken bij de HiX 6.3 implementatie in Gelre Ziekenhuizen. Inmiddels is Romy, samen met collega Onno Kooijman, gestart bij het #HiX-programma van het #UMCU. Romy veel succes!‍
Lees verder
07
-
05
-
2023
Ziekenhuis Gelderse Vallei live met EPD en Ezorgpaden
30 maart 2023 is in Ziekenhuis Gelderse Vallei het Nexus EPD live gegaan. ZGV heeft hiermee een enorme stap gezet in het leveren van hybride zorg: artsen en verpleegkundigen uit verschillende disciplines kunnen in één geïntegreerd systeem gegevens uitwisselen en patiënten kunnen interactief begeleid worden via het nieuwe portaal.
Lees verder
17
-
02
-
2023
AVL neemt HiX 6.3 in gebruik
Twee weken geleden is het Antoni van Leeuwenhoek overgestapt van HiX 6.1 naar HiX 6.3. Een ziekenhuisbrede migratie met grote impact op het gebied van oncolytica voorschrijven en toedienen, het primaire proces binnen het AVL. Onno en Hanneke hebben de rol van projectleider en domeinleider vervuld tijdens deze migratie.
Lees verder
01
-
02
-
2023
AusserhoferBos heet Amei welkom als nieuwe collega!
Vanaf 1 februari hebben wij een nieuwe collega bij AusserhoferBos. Lees hier meer over Amei en haar motivatie om bij ons aan de slag te gaan.
Lees verder
15
-
01
-
2023
Haga maakt zich klaar voor HiX 6.3
In een spannende periode waarin de fusie tussen het Haga ziekenhuis en het Langeland ziekenhuis in het verschiet ligt, geeft AusserhoferBos leiding aan de migratie, om zo samen met de medewerkers van het Haga Ziekenhuis deze randvoorwaardelijke migratie naar HiX 6.3 succesvol voor de zomer af te ronden.
Lees verder
05
-
01
-
2023
AusserhoferBos blikt terug op 2022
We zetten een aantal hoogtepunten van AusserhoferBos in 2022 op een rijtje & what's next in 2023?
Lees verder
21
-
12
-
2022
Rivas is live met HiX 6.3!
Na maanden van hard werken heeft Rivas Zorggroep op 16 december om 09.00u 's ochtends HiX 6.3 in gebruik genomen. Onno heeft namens AusserhoferBos het programmamanagement gevoerd gedurende dit traject, met op de achtergrond ondersteuning van Peter.
Lees verder
08
-
12
-
2022
Succesvolle informatiemarkt bij ZGV
De Gelderse Vallei is dit jaar gestart met de implementatie van het nieuwe EPD van de leverancier Nexus-Nederland. Tijdens de informatiemarkt op 1 december hebben de verschillende projectteams met trots aan hun collega’s de ingerichte software laten zien waar de afgelopen maanden met volle inzet aan gewerkt is en de veranderingen die hen volgend jaar te wachten staan. De komende periode zullen de projectgrepen zich focusessen op het afmaken en testen van de ingerichte software. Succes bij de volgende fase!
Lees verder
28
-
11
-
2022
Gelre werkt met HiX!
Vrijdag 25 november 2022 nam Gelre Ziekenhuizen op spetterende wijze HiX in gebruik. Het programmamanagement van deze operatie was in handen van AusserhoferBos. Hierbij hebben we onze sterk anticiperende projectmanagementaanpak ingezet waardoor het gehele programma van A tot Z op beheerste wijze verliep. Peter Bos, Jan Koning en Annelot Lubberink kijken met gepaste trots terug op het geweldige resultaat dat in samenwerking met vele is behaald. Lees hier meer over het programma en de behaalde resultaten.‍
Lees verder
13
-
10
-
2022
Start klassikale trainingen HiX in Gelre
Gelre maakt zich klaar voor de opleidingsfase, samen op weg naar een beter epd!
Lees verder
12
-
09
-
2022
ICT en de uitdagingen in de ouderenzorg
AusserhoferBos voert een ICT nulmeting uit bij Liberein in Enschede om vast te stellen in welke mate de ICT klaar is om de genoemde verandering aan te kunnen. Met de nulmeting wordt een helder inzicht gegeven in waar de ICT staat in technisch opzicht, qua organisatie, hoe het staat met het Service Level Management met service providers, maar ook hoe de vraagzijde is georganiseerd en hoe zij in verbinding staan met ICT v.v.. Vanzelfsprekend wordt de nulmeting aangevuld met concrete, realistische verbetermaatregelen.
Lees verder
18
-
08
-
2022
Faexit in regio Amsterdam/Amstelland
Hanneke is half augustus bij Sigra gestart in de rol van regionaal projectleider Amsterdam/Amstelland voor het landelijke programma Faexit - de zorg uit. Dit programma heeft als doel om de gezondheidszorg in Nederland vóór 2024 faxloos te krijgen. Hiervoor is voornamelijk een gedragsverandering nodig om aan te sluiten bij bestaande alternatieven. Een mooie uitdaging waar Hanneke zich in haar eigen zorgregio voor gaat inzetten! Nieuwsgierig over het programma Faexit en de rol van Hanneke, lees dan hier verder.
Lees verder
08
-
08
-
2022
Vacature Projectleider
Ben jij een collegiale doorzetter met kennis van een elektronisch patiënten- of cliëntendossier, gege­vensuitwisseling of beeldmanagement? Wil je werken aan innovatieve en veranderkundige projecten in de zorg, waarin je als projectleider een verbindende rol speelt? Dan komen wij graag met je in contact!
Lees verder
26
-
07
-
2022
Een dag in de week van Lisanne als PMO bij de Gelderse Vallei
Lisanne is sinds acht maanden werkzaam bij AusserhoferBos en is sindsdien aan de slag als Project Management Ondersteuning (PMO) bij het programma Next binnen de Gelderse Vallei. Hoe haar dagen eruit zien en wat de rol van een PMO inhoudt lees je hier.
Lees verder
20
-
06
-
2022
Digitale vervolgzorg verwijzingen in de Bossche regio
Jan Koning heeft als kwartiermaker en projectmanager leiding gegeven aan het regiobrede project waar Zorgdomein is geïmplementeerd voor de verblijf en thuiszorg verwijzingen bij 32 zorginstellingen in de regio’s-Hertogenbosch. Door de samenwerking met huisartsen en VVT-instellingen is het mogelijk geworden om alle beschikbare bedden bij VVT-instellingen inzichtelijk te maken. Hierdoor kunnen patiënten na een ziekenhuisopname sneller worden doorverwezen naar een passende plek dichtbijhuis en kan meteen passende zorg geleverd worden.
Lees verder

Morgen...


heb je meer grip op betere zorg !