Dossiers

ZorgICT

Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij ZorgICT-veranderprojecten? Welke obstakels kunnen we verwachten en hoe zorgen we ervoor ‘dat alle kikkers in de kruiwagen blijven’? En wie bewaakt de belofte dat ‘morgen alles beter wordt’? Lees onze ‘dossiers’ en ervaar de dagelijkse praktijk die o zo herkenbaar is voor elk ziekenhuis.
Kick-off project HiX 6.3 upgrade in Rivas
29
-
04
-
2022

Op donderdagmiddag 21 april vond de Kick-off plaats bij Rivas Zorggroep voor de upgrade van Chipsoft HiX 6.1 naar Chipsoft HiX 6.3. Aan meer dan 30 aanwezige medewerkers en ruim 100 medewerkers die via een Youtube-live stream de bijeenkomst volgden, werd in een sessie van anderhalf uur het project toegelicht.

De Kick-off luidde de start in van het project met als uiteindelijke doel de overgang op vrijdag 16 december naar de meest actuele versie van HiX. Een intensief traject waarbij we met bijna 50 werkgroepen en diverse artsensessies een zorgvuldige overgang realiseren voor zowel Ziekenhuis, Langdurige Zorg als Wijkverpleging.

De Kick-off werd geopend door de Stuurgroepvoorzitter en manager ICT Benne Holwerda, waarna programmamanager Onno Kooijman de presentatie overnam. Tijdens deze presentatie ging hij onder andere in gesprek met de CMIO en de voorzitter van de centrale VAR.

In mei starten de projectopleidingen bij Chipsoft en op 2 juni start Rivas met de welbekende projectdagen.

Het Nederlands Veteraneninstituut: één cliëntendossier
23
-
03
-
2022

Sinds maart 2022 is AusserhoferBos ZorgICT gestart met het project ‘Eén ECD’ voor het Nederlands Veteraneninstituut.

Kick-off programma Next in ZGV
07
-
03
-
2022

Donderdag3 maart heeft de formele kick-off van het programma Next plaatsgevonden in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het programma Next gaat de komende 2 jaar het EPD applicatielandschap en de digitale dienstverlening (eZorgpaden) naar patiënten vernieuwen.

Ziekenhuis Gelderse Vallei kiest voor verdere digitalisering, innovatie en ketensamenwerking
28
-
12
-
2021

Ziekenhuis Gelderse Vallei zet met de keuze voor een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) een belangrijke stap naar verdere digitalisering, zorginnovatie en ketensamenwerking. Op 7december zette Arjen Hakbijl, lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei, zijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst met leverancier NEXUS Nederland.

AusserhoferBos heeft de Gelderse Vallei begeleid bij het besluitvormingsproces en gaat het programmamanagement uitvoeren voor deinvoering van het nieuwe EPD.

Vorige dossiers

15
-
12
-
2021
Medisch Spectrum Twente live met HiX 6.3
Medisch Spectrum Twente is succesvol live met de nieuwste versie van Chipsoft HiX, versie 6.3. De afgelopen 8 maanden heeft AusserhoferBos vanuit het lokale programmamanagementteam een actieve bijdrage geleverd aan deze implementatie. Met een regionaal transmuraal zorgportaal en een uitgebreide inzet van HiX Mobile is het MST op de toekomst voorbereid.
Lees verder
01
-
12
-
2021
Telemonitoring voor de vakgroep Cardiologie in het Diakonessenhuis Utrecht
De vakgroep Cardiologie in het Diakonessenhuis zet in op eHealth en digitalisering van zorgpaden door inzet van telemonitoring en telebegeleiding.Na een selectietraject en initiële implementatie zijn er inmiddels 170patiënten geïncludeerd in een digitaal zorgpad. De volgende stap is opschalen en verbreden van het digitale aanbod.
Lees verder
01
-
10
-
2021
VIPP 5: Dianet werkt samen met Ausserhofer Bos aan digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een PGO
Dianet en AusserhoferBos werken, in het kader van VIPP 5, samen aan digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving(PGO). Met name voor multimorbide dialyse patiënten biedt het PGO een toegevoegde waarde zodat men niet telkens op verschillende patiëntenportalen hoeft in te loggen en krijgt men de mogelijkheid meer regie te voeren over zijn/haar eigen behandeling.
Lees verder
14
-
07
-
2021
Programmamanagement HIX in Gelre Ziekenhuizen
Met de keuze voor HiX als nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) staat Gelre ziekenhuizen aan de vooravond van een flinke sprong op gebied van zorginnovatie. Het ziekenhuis, met onder andere locaties in Apeldoorn en Zutphen, behaalt hiermee veel strategische doelstellingen voor 2025 al direct na de implementatie. Het programma Implementatie HiX start in juli 2021. De Go Live is eind november 2022. Het programmamanagement is in handen van AusserhoferBos
Lees verder
04
-
06
-
2021
Actie!
Team Ausserhofer Bos op een advanced training "Tempo maken onder moeilijke omstandigheden". Nooit te oud om (bij) te leren.
Lees verder
01
-
05
-
2021
Projectmanagement Apotheek & Medicatie HiX 6.2
AusserhoferBos levert bijdrage bij ingebruikname van Chipsoft HiX 6.2in het CWZ in Nijmegen. Met het organiseren van projectmanagement op het onderdeel Apotheek & Medicatie is de MICT & Apotheek organisatiegeholpen bij een stabiele en rustige overgang naar het nieuwe EPD.
Lees verder
01
-
03
-
2021
Zorgdomein voor de verblijf- en thuiszorg verwijzingen bij 32 zorginstellingen in gebruik genomen in de regio ’s-Hertogenbosch, Oss en Uden
In de regio ’s-Hertogenbosch, Ossen Uden is vanaf 2021 een belangrijke stap gezet, om enerzijds het aanvraagproces van verblijf- en thuiszorg bij VVT’s te optimaliseren en anderzijds de basis te leggen om regiobreed e-overdracht verder uit te rollen.
Lees verder
13
-
01
-
2021
Ziekenhuis in de ‘digitale verbouwing’
In 2021 staat er voor Ziekenhuis Amstelland een hoop te gebeuren, er kan wel gesproken worden over een ware ‘digitale verbouwing’, waarbij ‘de winkel natuurlijk gewoon open moeten blijven’. In 2020 is er gekozen voor een strategie, waarbij zowel het ZIS, EPD, EVD, ERP, EVS, ZAIS en verschillende aanpalende applicaties moeten worden vervangen door Epic, Afas en ValueCare en daar bovenop (of onder) het datacenter en de werkplekken moesten worden vernieuwd. Hierbij zijn twee programma’s opgezet, waarbij enerzijds het EPD (Epic) en de werkplekken worden vernieuwd (geleid vanuit Amsterdam UMC) en anderzijds het ERP en datacenter worden vernieuwd (geleid vanuit Ziekenhuis Amstelland). Dit om de verschillende projecten in goede banen te leiden en van de verbouwing zo min mogelijk last te hebben. AusserhoferBos verzorgt het programmamanagement voor het Ziekenhuis Amstelland.
Lees verder
06
-
10
-
2020
Advies inrichting I&I organisatie
Binnen St. Antonius leeft de behoefte om de besluitvorming m.b.t. de wijzigingsverzoeken in de informatievoorziening te versnellen. AusserhoferBos is gevraagd het huidige proces te analyseren. Ook zal de RvB en CIO geadviseerd worden over verbetermogelijkheden op relevante onderdelen van de inrichting van de I&A organisatie en -processen. De analyse wordt uitgevoerd Peter Bos, in zijn rol van interim Manager Informatiemanagement. Daarmee is hij ook lid van het MT van de afdeling I&A. In februari 2021 is het adviesrapport opgeleverd en gepresenteerd aan de RvB.
Lees verder
13
-
09
-
2020
Programma Doorstart Zorg: De Veerkracht van Bernhoven van dichtbij!
Dit weekend verschijnt de documentaire Veerkracht op Videoland. Deze documentaire brengt op integere maar indrukwekkende wijze inbeeld wat er werkelijk gaande was in het ziekenhuis Bernhoven (Uden/Oss)tijdens de Coronacrisis. Daar word je stil van! Vlak voor Pasen nam de druk op de organisatie iets af en direct werd nagedacht over hoe de reguliere zorg weer opgepakt kon worden. Dat mondde uit in het programma Doorstart Zorg dat half april van start ging. Als programmamanager mocht ik leiding geven aan dit opschalingsprogramma. Nu, 5 maanden later, wordt er weer volop reguliere zorg geleverd in een veilige publieke- en werkomgeving (de 1,5m samenleving). Een prestatie van formaat die alleen kon slagen door de geweldige inzet van alle medewerkers van het ziekenhuis en de medische staf. Van heel nabij heb ik inmijn rol de veerkracht van de organisatie in al haar geledingen ervaren. Een geweldige Veerkracht die zich laat verklaren door de overtuiging en passie waarmee zorg geboden wordt aan de patiënten die op hen rekenen. Dat verdient een diepe buiging, applaus, een bonus, maar ook concrete en structurele waardering!Dank voor het vertrouwen!Groet Peter Bos
Lees verder
06
-
07
-
2020
Diapriva en Elyse Klinieken bij het behalen van VIPP 2.
AusserhoferBos Zorg ICT ondersteunt ook Diapriva en Elyse Klinieken bij het behalen van VIPP2. Na het succesvol behalen van de VIPP 2 programma’s bij het Dialyse Centrum Groningen(DCG) en Dianet heeft AusserhoferBos Zorg ICT ook in een laatste sprint,tijdens de Corona crisis, de dialyse instellingen Diapriva (Amsterdam) en Elyse Klinieken (Midden en Zuid Nederland) ondersteunt bij het behalen van de VIPP 2 doelstellingen. Vanwege de nauwe en warme banden tussen de zelfstandige dialyse instellingen, leverancier Diasoft en Growtivity en AusserhoferBos Zorg ICT hebben ook Diapriva en Elyse Klinieken, op het laatste moment voor de deadlines, in maart 2020 de overstap gemaakt naar het patiëntenportaal van leverancier Growtivity. Vanwege de succesvolle implementatie bij zowel DCG als Dianet konden wij snel inspringen op het traject en beide organisaties de zorgen ontnemen omtrent het behalen van de VIPP 2 doelstellingen.
Lees verder
12
-
06
-
2020
Groene Hart Ziekenhuis live met Nieuw Elektronisch Patiënten Dossier
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is vrijdag 5 juni 2020 overgegaan op het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier(EPD) van softwareleverancier NEXUS Nederland. Met deze mijlpaal is de eerste fase gerealiseerd voor de introductie van de complete vernieuwing van het zorg applicatielandschap. Deze vernieuwing, gestart in 2019, wordt programmatisch doorgevoerd tot eind 2021.
Lees verder
01
-
06
-
2020
Dialyse Centrum Groningen (DCG) en Dianet ronden VIPP 2 programma met succes af
Dialyse Centrum Groningen (DCG) en Dianet ronden VIPP 2 programma met succes af. Eind 2019 voorzagen de VIPP projectgroepen van het Dialyse Centrum Groningen en Dianet al dat april 2020 een bijzondere maand ging worden. De aller laatste audits voor het behalen van het VIPP programma stonden op de agenda en er werd hard gewerkt om de laatste cijfers, documentatie en werkzaamheden af te ronden.Een bijzondere maand werd april 2020 zeker. Nederland zat middenin de Corona crisis. Bijna alle artsen, verpleegkundigen, ICT-medewerkers en alle projectleden van de VIPP projectteams gingen thuis aan de slag en trotseerden de digitale wereld van het thuiswerken. Desondanks liet niemand zich uit het veld slaan door Covid-19 want op 3 en 20 april 2020 werd door zowel DCG als Dianet, door middel van een digitale audit, het laatste VIPP onderdeel (B2) met succes afgerond!
Lees verder
02
-
03
-
2020
Digitale afdelingsoverzichten in het Antoni van Leeuwenhoek
Vanuit de klinische afdelingen in het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) is de behoefte geuit om een verdere visualisering te hebben van het afdelingsbezettingsoverzicht, waarbij tevens indicatoren worden getoond ter ondersteuning van het zorgproces. Om aan deze informatiebehoefte te voldoen is in CS-Maps (module binnen HiX van Chipsoft)een passende oplossing gevonden, waarbij AusserhoferBos de projectleiding voert voor de realisatie hiervan.
Lees verder
11
-
02
-
2020
VIPP 5 van start
Op 11 februari 2020 is de nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling start op 12 februari en loopt tot 1 januari 2023. Belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). AusserhoferBos heeft bij meerdere opdrachtgevers VIPP veranderingsprojecten succesvol begeleid van aanvraag tot en met de audits, en we staan klaar om dat ook weer voor VIPP 5 te doen.
Lees verder

Morgen...


heb je meer grip op betere zorg !