Dossier ZorgICT

Telemonitoring voor de vakgroep Cardiologie in het Diakonessenhuis Utrecht

1/12/2021

Telemonitoring  is aan een snelle opmars bezig, deels versneld door de aanhoudende  Corona-crisis. Maar deze vorm van zorgverlening biedt meer dan alleen  verlichting in zware tijden en belooft vele voordelen voor zowel patiënt als  zorgverlener.

 

In april 2021  heeft de vakgroep Cardiologie, binnen het Diakonessenhuis, als eerste het  telemonitoringplatform van Luscii in gebruik genomen. Patiënten worden met  behulp van dit platform op afstand gemonitord en begeleid. Periodiek vult de  patiënt een aantal vitale parameters in zoals hartfrequentie, bloeddruk en  gewicht, eventueel aangevuld met een vragenlijst. De informatie is direct  beschikbaar voor de zorgverleners en algoritmes voeren op de achtergrond  controles uit of de ingevulde informatie buiten individuele bandbreedtes valt.  Als dat zo is krijgt de zorgverlener een seintje.

 

Wat  biedt telemonitoring/telebegeleiding?

Patiënten  hebben steeds meer de behoefte regie te voeren op hun eigen behandeling en  gezondheid. Dit vraagt inzicht in hun gezondheidstoestand en educatie. Door  de continue monitoring kan het aantal periodieke controles verminderd worden  waardoor het aantal bezoeken aan het ziekenhuis afneemt. Dit terwijl de  continue stroom van informatie de kwaliteit van zorg gelijk houdt of zelfs  doet verbeteren omdat een verslechterde situatie sneller inzichtelijk wordt. Door  vroegtijdige bijsturing van de behandeling kan snel ingespeeld worden op  toenemende klachten, soms zelfs voordat de klachten zich fysiek uiten.  Hierdoor worden ook klinische opnames voorkomen.

Bij de  start van een behandeling kan telemonitoring gebruikt worden om een patiënt  sneller ingesteld te krijgen op de medicatie.

 

Wat  vraagt telemonitoring?

Niet alle  patiënten zijn geschikt voor of zitten te wachten op telemonitoring en/of  telebegeleiding. De behandeling start dan ook met een goede uitleg aan  patiënten wat het inhoudt, welke voordelen er aan zitten en hoe de  zorgverlener contact houdt.

In de  vakgroep zijn goede werkafspraken nodig. Aanwas van patiënten kan uit zowel  de poliklinische als de klinische setting komen. De verschillende disciplines  moeten daarom op de hoogte zijn van de werking van het zorgpad. Vervolgens  dient afgesproken te worden wie signalen in de gaten houdt en opvolgt of  vragen van patiënten beantwoordt.

Voor de lange  termijn is het van groot belang dat het gebruik van digitale hulpmiddelen  onderdeel wordt van het normale zorgpad en niet in de sfeer van pilots blijft  hangen. Brede adoptie en acceptatie binnen de vakgroep is cruciaal om alle voordelen  te verzilveren.

 

Huidige  status en toekomst

Na de  selectie en implementatie van het Luscii platform zijn er momenteel zo’n 170  patiënten geïncludeerd in een digitaal zorgpad. Zowel patiënten als  zorgverleners zijn tevreden en zien de toegevoegde waarde van de inzet van  techniek. Inmiddels werkt AusserhoferBos samen met de vakgroep aan de verdere  adoptie van het platform en de inclusie van andere zorgpaden waaronder atrium  fibrilleren en hartrevalidatie gecombineerd met secundaire preventie.