Experts in verandermanagement

Op elk niveau van een ziekenhuis worden hoge eisen gesteld aan de kennis en kunde van de experts die veranderingsprocessen begeleiden. Onze specialisten zijn deskundig, integer en betrokken. Stuk voor stuk gedegen opgeleid en voorbereid om ZorgICT-projecten vakkundig te managen. Zowel op strategisch niveau als op praktisch vlak. Met toewijding om planningen, processen en implementatie van nieuwe systemen en producten conform afspraak te begeleiden tot het gewenste eindresultaat. De kwaliteiten en capaciteiten om te kunnen samenwerken, motiveren, aansturen, optimaliseren en inspireren zijn hierbij onontbeerlijke eigenschappen.

Dit is ons team

Gilbert Ausserhofer

(1964)
Verandermanager op een breed scala van ZorgICT-aspecten. Verbinder, bruggenbouwer, mens-mens en oplossingsgerichte manager. Geniet ervan om medewerkers te inspireren, verantwoordelijkheid te laten nemen en te laten groeien bij het realiseren van de veranderingen.

Peter Bos

(1957)
Programma- / Projectmanager met een doelgerichte instelling. Weet mensen te binden en resultaten te boeken in grote complexe organisaties. Teamspeler. Heeft ervaring in veranderingsmanagement. Expert op het vlak van effectief inzetten van IT-middelen in de Zorg.

Jan Koning

(1983)
Sinds 2008 werkzaam bij AusserhoferBos. Afgestudeerd in de Medische Informatiekunde bij de Universiteit van Amsterdam, waarmee de basis is gelegd om als bruggenbouwer tussen zorg en ICT de verbinding te leggen.

Onno Kooijman

(1984)

Sinds 2012 werkzaam bij AusserhoferBos Zorg-ICT. Als afgestudeerd biomedisch technoloog
gedreven in het samenbrengen van zorgverlener, ICT-er en management.

Martijn Hollemans

(1980)

Sinds 2015 werkzaam bij AusserhoferBos en afgestudeerd in de richting informatica. Met inmiddels 10 jaar ervaring in Zorg ICT projecten een pro-actieve resultaatgerichte projectmanager met oog voor het leggen van verbindingen.

Hanneke Wind

(1992)

Afgestudeerd in zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en sinds begin 2018 werkzaam bij Ausserhoferbos Zorg-ICT.
Ziet uitdagingen in het samen oplossen van complexe vraagstukken in de dynamische wereld van de zorg.

Annelot Lubberink

(1993)

Werkzaam bij AusserhoferBos sinds begin 2019. Afgestudeerd in Change management in Healthcare aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sociale en praktische projectmanager die verbinding legt tussen een veranderende gezondheidszorg en ICT.

Theo Jacobs

(1955)

Project-/Interim-manager met een resultaatgerichte instelling. Ik ga graag naar huis met het gevoel dat we een (zorg)-proces weer flink hebben verbeterd. Door mijn jarenlange ervaring in ziekenhuizen en andere zorginstellingen kom ik snel tot de kern en met oplossingen.

Paul Roumen

Afgestudeerd in de Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en sinds begin 2021 werkzaam bij AusserhoferBos Zorg-ICT. Pragmatisch en doelgericht, met sterk oog voor de werkprocessen van de zorgprofessional. Haalt er veel voldoening uit deze efficiënter maken, door toepassing van de juiste ICT. Ziet het als uitdaging de communicatie en samenwerking in zorgorganisaties te versterken vanuit een menselijke maat.”

Aanvullende expertise

Wij vinden dat zo veel als mogelijk gebruik gemaakt moet worden van de kennis en kwaliteiten die aanwezig zijn in de organisatie van de opdrachtgever. Daarom kent AusserhoferBos ook geen consultancy afdeling. Het kan nodig zijn dat tijdelijk bijzondere expertise ingehuurd moet worden, dan wel dat een capaciteitsprobleem moet worden opgelost. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van specialisten en specialistische bedrijven die de opdrachtgever kan inschakelen om het probleem op te lossen.