Privacy

AusserhoferBos ZorgICT hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u onze website www.ausserhoferbos.nl bezoekt.

Wij analyseren de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken, en kijken daarbij naar het aantal bezoekers, welke pagina's het meest bezocht worden en naar de duur van het bezoek van de site. Wij hopen met deze informatie de website ook weer beter op uw wensen te kunnen afstemmen, zowel technisch als inhoudelijk.

Informatie van een bezoek aan onze website wordt nooit gebruikt om individuele bezoekers te identificeren.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit aan derden buiten AuusserhoferBos verstrekt.

Uw gegevens worden na het afhandelen van uw aanvraag of verzoek vernietigd. AusserhoferBos heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens AusserhoferBos toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.