Morgen...
wordt alles beter.
Toch?

In de ziekenhuiswereld luidt de algemene doelstelling “mensen beter maken”.

Vertaald naar visie en missie wordt dit ultieme doel nader toegespitst en onderbouwd naar de verantwoordelijkheden van elke ziekenhuismedewerker.

Van bestuurder en medische staf tot verpleegkundigen en ondersteunende diensten. De kwaliteit van de zorg staat onder grote druk door voortdurende veranderingen.

Ook de ziekenhuiszorg kan en moet beter, efficiënter, klantgerichter en veiliger. Innovatie is pure noodzaak om de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen. 

Verbetering van onder andere ICT-structuren en werkprocessen zijn hierbij van fundamenteel belang.

De hiermee onlosmakelijk verbonden veranderingen bepalen hoe succesvol elk ziekenhuis is in de omslag naar constante en toekomstgerichte kwaliteitszorg.

AusserhoferBos beheerst als geen ander het gehele ZorgICT-veranderingstraject. Als ervaren verandermanagers verbinden we alle individuele betrokkenen op elk niveau om te begeleiden en te inspireren.

Onze doordachte methodiek is beproefd en persoonlijk, en neemt iedere twijfel weg die bij veranderingen lijkt te horen.


Morgen...
heb je grip op betere zorg!