Gilbert Ausserhofer
Managing Partner

Morgen...
heeft u beter de regie over uw regionale zorgvraag.

Toch?

Landelijke trends zoals vergrijzing, onterechte zorgvragen of regionale behoeftes vragen om een specifieke afstemming van zorg, samenwerking, harmonisatie en ketenregie.
Lees meer...

Peter Bos
Managing Partner

Morgen...
participeren patiënten in hun behandeling.

Toch?

Zelfmanagement wordt belangrijker, want patiënten willen meer inspraak in hun behandeling én inzage in medische gegevens.
Lees meer...

Jan Koning
Projectmanager

Morgen...
haalt u meer rendement uit ICT.

Toch?

Trends in ICT zoals Pay-Per-Use of oplossingen in de cloud hebben een positieve impact op het rendement dat u uit ICT haalt.
Lees meer...

Onno Kooijman
Projectmanager

Morgen...
deelt u informatie met zorgpartners.

Toch?

Informatie-uitwisseling met zorgpartners vereist enerzijds registratie en standaardisatie van informatie (ICT) bij de bron en anderzijds harmonisatie en regie organisatie (Zorg) in de zorgketens.
Lees meer...

Martijn Hollemans
Projectmanager

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Lisanne Notenboom
Projectmanager

Morgen...
is gegevensuitwisseling een feit. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Annelot Lubberink
Projectleider

Morgen...
wordt capaciteit optimaal benut. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Nieuws ZorgICT

AusserhoferBos verwelkomt Romy Spronk
17
-
05
-
2023

We zijn ontzettend blij dat Romy Amber Spronk per 8 mei 2023 deel uit maakt van het AusserhoferBos ZorgICT-team. Dit vierden we vrijdag op onze maandelijkse interne bijeenkomst. Na het afronden van haar master-opleiding volgde Romy een 2-jarige traineeship waarin ze ervaring opdeed bij verschillende zorginstellingen in verschillende functies. In de laatste fase van haar traineeship was ze betrokken bij de HiX 6.3 implementatie in Gelre Ziekenhuizen. Inmiddels is Romy, samen met collega Onno Kooijman, gestart bij het #HiX-programma van het #UMCU. Romy veel succes!

Lees dossier
Ziekenhuis Gelderse Vallei live met EPD en Ezorgpaden
07
-
05
-
2023

30 maart 2023 is in Ziekenhuis Gelderse Vallei het Nexus EPD live gegaan. ZGV heeft hiermee een enorme stap gezet in het leveren van hybride zorg: artsen en verpleegkundigen uit verschillende disciplines kunnen in één geïntegreerd systeem gegevens uitwisselen en patiënten kunnen interactief begeleid worden via het nieuwe portaal.

Lees dossier
AVL neemt HiX 6.3 in gebruik
17
-
02
-
2023

Twee weken geleden is het Antoni van Leeuwenhoek overgestapt van HiX 6.1 naar HiX 6.3. Een ziekenhuisbrede migratie met grote impact op het gebied van oncolytica  voorschrijven en toedienen, het primaire proces binnen het AVL. Onno en Hanneke hebben de rol van projectleider en domeinleider vervuld tijdens deze migratie.

Lees dossier
AusserhoferBos heet Amei welkom als nieuwe collega!
01
-
02
-
2023

Vanaf 1 februari hebben wij een nieuwe collega bij AusserhoferBos. Lees hier meer over Amei en haar motivatie om bij ons aan de slag te gaan.

Lees dossier
Haga maakt zich klaar voor HiX 6.3
15
-
01
-
2023

In een spannende periode waarin de fusie tussen het Haga ziekenhuis en het Langeland ziekenhuis in het verschiet ligt, geeft AusserhoferBos leiding aan de migratie, om zo samen met de medewerkers van het Haga Ziekenhuis deze randvoorwaardelijke migratie naar HiX 6.3 succesvol voor de zomer af te ronden.

Lees dossier

Lopende opdrachten

Oogziekenhuis: Implementatie HiX6.3
10
-
05
-
2023

Het voeren van het programmamanagement op de implementatie van HiX6.3

Lees verder
Pantein Maasziekenhuis: Migratie HiX6.3
01
-
05
-
2023

Het voeren van het projectmanagement op de migratie naar HiX6.3

Lees verder
De Hoogstraat Revalidatie: Implementatie Nexus EPD-suite
01
-
05
-
2023

Het voeren van het programmamanagement op de implementatie van de Nexus EPD-suite

Lees verder

"Wij inspireren iedereen om ZorgICT beter te maken"

Morgen...


heb je meer grip op betere zorg !