Gilbert Ausserhofer
Managing Partner

Morgen...
heeft u beter de regie over uw regionale zorgvraag.

Toch?

Landelijke trends zoals vergrijzing, onterechte zorgvragen of regionale behoeftes vragen om een specifieke afstemming van zorg, samenwerking, harmonisatie en ketenregie.
Lees meer...

Peter Bos
Managing Partner

Morgen...
participeren patiënten in hun behandeling.

Toch?

Zelfmanagement wordt belangrijker, want patiënten willen meer inspraak in hun behandeling én inzage in medische gegevens.
Lees meer...

Jan Koning
Projectmanager

Morgen...
haalt u meer rendement uit ICT.

Toch?

Trends in ICT zoals Pay-Per-Use of oplossingen in de cloud hebben een positieve impact op het rendement dat u uit ICT haalt.
Lees meer...

Onno Kooijman
Projectmanager

Morgen...
deelt u informatie met zorgpartners.

Toch?

Informatie-uitwisseling met zorgpartners vereist enerzijds registratie en standaardisatie van informatie (ICT) bij de bron en anderzijds harmonisatie en regie organisatie (Zorg) in de zorgketens.
Lees meer...

Martijn Hollemans
Projectmanager

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Hanneke de Wind
Projectmanager

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Annelot Lubberink
Projectleider

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Maarten Winkelman
Projectmanager, Adviseur

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Theo Jacobs
Projectmanager

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Dossiers ZorgICT

Groene Hart Ziekenhuis live met Nieuw Elektronisch Patiënten Dossier
12
-
06
-
2020

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is vrijdag 5 juni 2020 overgegaan op het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier(EPD) van softwareleverancier NEXUS Nederland. Met deze mijlpaal is de eerste fase  gerealiseerd voor de introductie van de complete vernieuwing van het zorg applicatielandschap. Deze vernieuwing, gestart in 2019, wordt programmatisch doorgevoerd tot eind 2021.

Lees dossier
Digitale afdelingsoverzichten in het Antoni van Leeuwenhoek
02
-
03
-
2020

Vanuit de klinische afdelingen in het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) is de behoefte geuit om een verdere visualisering te hebben van het afdelingsbezettingsoverzicht, waarbij tevens indicatoren worden getoond ter ondersteuning van het zorgproces. Om aan deze informatiebehoefte te voldoen is in CS-Maps (module binnen HiX van Chipsoft)een passende oplossing gevonden, waarbij AusserhoferBos de projectleiding voert voor de realisatie hiervan.

Lees dossier
VIPP 5 van start
11
-
02
-
2020

Op 11 februari 2020 is de nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg (VIPP 5) gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling start op 12 februari en loopt tot 1 januari 2023. Belangrijkste uitgangspunten zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). AusserhoferBos heeft bij meerdere opdrachtgevers VIPP veranderingsprojecten succesvol begeleid van aanvraag tot en met de audits, en we staan klaar om dat ook weer voor VIPP 5 te doen.

Lees dossier
Enterprise Imaging & Closed Loop Ordering: Alle beelden op een plek in het EPD bij Curacao Medical Center
07
-
02
-
2020

Een van de belangrijkste resultaten van het implementatieprogramma van zorginformatiesystemen binnen het Curacao Medical Center betreft -naast de implementatie van Chipsoft HiX- de realisatie van een ziekenhuisbrede beeldmanagement oplossing. Met de introductie van Sectra Enterprise Imaging (EIM) is gezorgd voor een toekomstbestendige oplossing waarmee in principe alle medische beelden gecentraliseerd worden opgeslagen en kunnen worden aangeroepen. Geen losse PACS, PACS2 of VNA oplossingen dus, maar een totaaloplossing die het volledige ziekenhuisproces ondersteund.

Lees dossier
AusserhoferBos team Curaçao Medical Center schaalt af
05
-
12
-
2019

Het nieuwe Curaçao Medical Center (CMC) is alweer 3 weken open. De medewerkers en medisch specialisten beginnen al aardig gewend te raken aan alle nieuwe applicaties, medische techniek en werkafspraken. Tijd voor AusserhoferBos om ons team af te schalen. Met een prachtige ervaring rijker en een trots gevoel keren we weer de Nederlandse ZorgICT. Op weg naar nieuwe uitdagende projecten. Vanaf januari 2020 hebben we weer projectmanagementcapaciteit beschikbaar.

Lees dossier

Nieuws ZorgICT

Wij stellen ons team ter beschikking aan ziekenhuizen in de strijd tegen Corona!
03
-
04
-
2020

De COVID-19 crisis raakt de Nederlandse samenleving hard. Dat geldt zeker voor de ziekenhuizen. AusserhoferBos wil graag een bijdrage leveren aan het onder controle krijgen van deze crisis. Nu enkele van onze opdrachten tijdelijk ”on hold” staan of ineen lager tempo doorgaan doet deze mogelijkheid zich voor.

Lees het vervolg van het bericht waarin we uiteenzetten op welke wijze wij onze expertise de komende maanden kosteloos willen inzetten.

Lees verder
AusserhoferBos ZorgICT breidt uit met 2 ervaren ICT managers uit het veld.
08
-
03
-
2020

Met de komst van Maarten Winkelman en Theo Jacobs breidt AusserhoferBos haar diensten portfolio verder uit. Naast project- en programmamanagement leveren we nu ook diensten op het vlak van ICT Advies, Informatiebeleid, Interim-management en Coaching.

Lees verder
Patiëntenportaal MijnDianet en MijnDCG gelanceerd.
13
-
02
-
2020

In januari 2020 is zowel het patiëntenportaal MijnDianet van dialysecentrum Dianet als het patiëntenportaal MijnDCG van Dialyse Centrum Groningen gelanceerd. Deze patiëntportalen zijn in het leven geroepen om de patiënt meer regie over de eigen zorg te laten nemen en om de patiëntinzicht te geven in de eigen medische gegevens. Beiden aspecten zijn speerpunten uit het landelijke programma Versnellingsprogramma Patiënt en Professional (VIPP).

Lees verder

"Wij inspireren iedereen om ZorgICT beter te maken"

Morgen...


heb je meer grip op betere zorg !