Gilbert Ausserhofer
Managing Partner

Morgen...
heeft u beter de regie over uw regionale zorgvraag.

Toch?

Landelijke trends zoals vergrijzing, onterechte zorgvragen of regionale behoeftes vragen om een specifieke afstemming van zorg, samenwerking, harmonisatie en ketenregie.
Lees meer...

Peter Bos
Managing Partner

Morgen...
participeren patiënten in hun behandeling.

Toch?

Zelfmanagement wordt belangrijker, want patiënten willen meer inspraak in hun behandeling én inzage in medische gegevens.
Lees meer...

Jan Koning
Projectmanager

Morgen...
haalt u meer rendement uit ICT.

Toch?

Trends in ICT zoals Pay-Per-Use of oplossingen in de cloud hebben een positieve impact op het rendement dat u uit ICT haalt.
Lees meer...

Onno Kooijman
Projectmanager

Morgen...
deelt u informatie met zorgpartners.

Toch?

Informatie-uitwisseling met zorgpartners vereist enerzijds registratie en standaardisatie van informatie (ICT) bij de bron en anderzijds harmonisatie en regie organisatie (Zorg) in de zorgketens.
Lees meer...

Martijn Hollemans
Projectmanager

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Lisanne Notenboom
Projectmanager

Morgen...
is gegevensuitwisseling een feit. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Annelot Lubberink
Projectleider

Morgen...
wordt capaciteit optimaal benut. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Nieuws ZorgICT

Faexit: Amsterdamse ziekenhuizen Faxloos
10
-
07
-
2023

Vanuit AusserhoferBos werken Lisanne Notenboom en Amei van den Heuvel (regioprojectleiders) aan het landelijk Faexit project voor o.m. de regio's Amsterdam en Amstelland. 

En niet zonder succes! Per 1 juli 2023 maakt geen van de ziekenhuizen in Amsterdam en Amstelland meer gebruik van de (digitale) fax in haar zorgproces. Een mooie mijlpaal binnen het Faexit project en een flinke stap in de goede richting naar een faxloze regio. Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze verandering!

Lees dossier
Vernieuwd EPD voor Haga Ziekenhuis Den Haag
15
-
06
-
2023

Het HagaZiekenhuis Den Haag is vrijdag 2 juni live gegaan met een vernieuwde versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Dit in het kader van de Migratie van HiX 6.1 naar HiX 6.3. Voor de zorgprofessionals betekent de nieuwe HiX 6.3 versie een lagere registratielast en intensievere digitale samenwerking met andere zorgaanbieders. De patiënten kunnen nu gebruikmaken van het vernieuwde patiëntportaal MijnHaga. Met deze stap is HagaZiekenhuis ook gereed om de EPD's van de locaties Den Haag en Zoetermeer samen te gaan voegen. Het projectmanagement was in handen van Jan Koning van AusserhoferBos. Na deze succesvolle Go Live pakken we direct door met het uit voeren van het vooronderzoek om de EPD’s van beide locaties samen te voegen.

Lees dossier
AusserhoferBos verwelkomt Romy Spronk
17
-
05
-
2023

We zijn ontzettend blij dat Romy Amber Spronk per 8 mei 2023 deel uit maakt van het AusserhoferBos ZorgICT-team. Dit vierden we vrijdag op onze maandelijkse interne bijeenkomst. Na het afronden van haar master-opleiding volgde Romy een 2-jarige traineeship waarin ze ervaring opdeed bij verschillende zorginstellingen in verschillende functies. In de laatste fase van haar traineeship was ze betrokken bij de HiX 6.3 implementatie in Gelre Ziekenhuizen. Inmiddels is Romy, samen met collega Onno Kooijman, gestart bij het #HiX-programma van het #UMCU. Romy veel succes!

Lees dossier
Ziekenhuis Gelderse Vallei live met EPD en Ezorgpaden
07
-
05
-
2023

30 maart 2023 is in Ziekenhuis Gelderse Vallei het Nexus EPD live gegaan. ZGV heeft hiermee een enorme stap gezet in het leveren van hybride zorg: artsen en verpleegkundigen uit verschillende disciplines kunnen in één geïntegreerd systeem gegevens uitwisselen en patiënten kunnen interactief begeleid worden via het nieuwe portaal.

Lees dossier
AVL neemt HiX 6.3 in gebruik
17
-
02
-
2023

Twee weken geleden is het Antoni van Leeuwenhoek overgestapt van HiX 6.1 naar HiX 6.3. Een ziekenhuisbrede migratie met grote impact op het gebied van oncolytica  voorschrijven en toedienen, het primaire proces binnen het AVL. Onno en Hanneke hebben de rol van projectleider en domeinleider vervuld tijdens deze migratie.

Lees dossier

Lopende opdrachten

programmamanagement HiX
10
-
07
-
2023

Zuyderland Medisch Centrum is voornemens om in 2024/2025 de volledige HiX suite te implementeren. Zuyderland is een van de grootste niet-academische zorgorganisatie in Nederland. Een dergelijke operatie vraagt om een goede voorbereiding. Sinds juni 2023 is Peter Bos toegevoegd aan het team van Zuyderland dat leiding geeft aan deze voorbereidingen en dat vervolgens ook het implementatie-programma zal gaan leiden. HiX gaat in de Azure Cloud van Microsoft draaien en daarmee volgt Zuyderland de keuze van Gelre Ziekenhuizen. Peter was ook als programmamanager verantwoordelijk voor de implementatie van HiX bij Gelre Ziekenhuizen.

Lees verder
Oogziekenhuis: Implementatie HiX6.3
10
-
05
-
2023

Het voeren van het programmamanagement op de implementatie van HiX6.3

Lees verder
Pantein Maasziekenhuis: Migratie HiX6.3
01
-
05
-
2023

Het voeren van het projectmanagement op de migratie naar HiX6.3

Lees verder

"Wij inspireren iedereen om ZorgICT beter te maken"

Morgen...


heb je meer grip op betere zorg !