Gilbert Ausserhofer
Managing Partner

Morgen...
heeft u beter de regie over uw regionale zorgvraag.

Toch?

Landelijke trends zoals vergrijzing, onterechte zorgvragen of regionale behoeftes vragen om een specifieke afstemming van zorg, samenwerking, harmonisatie en ketenregie.
Lees meer...

Peter Bos
Managing Partner

Morgen...
participeren patiënten in hun behandeling.

Toch?

Zelfmanagement wordt belangrijker, want patiënten willen meer inspraak in hun behandeling én inzage in medische gegevens.
Lees meer...

Jan Koning
Projectmanager

Morgen...
haalt u meer rendement uit ICT.

Toch?

Trends in ICT zoals Pay-Per-Use of oplossingen in de cloud hebben een positieve impact op het rendement dat u uit ICT haalt.
Lees meer...

Onno Kooijman
Projectmanager

Morgen...
deelt u informatie met zorgpartners.

Toch?

Informatie-uitwisseling met zorgpartners vereist enerzijds registratie en standaardisatie van informatie (ICT) bij de bron en anderzijds harmonisatie en regie organisatie (Zorg) in de zorgketens.
Lees meer...

Martijn Hollemans
Projectmanager

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Hanneke de Wind
Projectmanager

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Annelot Lubberink
Projectleider

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Theo Jacobs
Projectmanager

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Dossiers ZorgICT

Programma Doorstart Zorg: De Veerkracht van Bernhoven van dichtbij!
13
-
09
-
2020

Dit weekend verschijnt de documentaire Veerkracht op Videoland. Deze documentaire brengt op integere maar indrukwekkende wijze inbeeld wat er werkelijk gaande was in het ziekenhuis Bernhoven (Uden/Oss)tijdens de Coronacrisis. Daar word je stil van! Vlak voor Pasen nam de druk op de organisatie iets af en direct werd nagedacht over hoe de reguliere zorg weer opgepakt kon worden. Dat mondde uit in het programma Doorstart Zorg dat half april van start ging. Als programmamanager mocht ik leiding geven aan dit opschalingsprogramma. Nu, 5 maanden later, wordt er weer volop reguliere zorg geleverd in een veilige publieke- en werkomgeving (de 1,5m samenleving). Een prestatie van formaat die alleen kon slagen door de geweldige inzet van alle medewerkers van het ziekenhuis en de medische staf. Van heel nabij heb ik inmijn rol de veerkracht van de organisatie in al haar geledingen ervaren. Een geweldige Veerkracht die zich laat verklaren door de overtuiging en passie waarmee zorg geboden wordt aan de patiënten die op hen rekenen. Dat verdient een diepe buiging, applaus, een bonus, maar ook concrete en structurele waardering!

Dank voor het vertrouwen!

Groet Peter Bos

Lees dossier
Diapriva en Elyse Klinieken bij het behalen van VIPP 2.
06
-
07
-
2020

AusserhoferBos Zorg ICT ondersteunt ook Diapriva en Elyse Klinieken bij het behalen van VIPP2.

Na het succesvol behalen van de VIPP 2 programma’s bij het Dialyse Centrum Groningen(DCG) en Dianet heeft AusserhoferBos Zorg ICT ook in een laatste sprint,tijdens de Corona crisis, de dialyse instellingen Diapriva (Amsterdam) en Elyse Klinieken (Midden en Zuid Nederland) ondersteunt bij het behalen van de VIPP 2 doelstellingen.

Vanwege de nauwe en warme banden tussen de zelfstandige dialyse instellingen, leverancier Diasoft en Growtivity en AusserhoferBos Zorg ICT hebben ook Diapriva en Elyse Klinieken, op het laatste moment voor de deadlines, in maart 2020 de overstap gemaakt naar het patiëntenportaal van leverancier Growtivity. Vanwege de succesvolle implementatie bij zowel DCG als Dianet konden wij snel inspringen op het traject en beide organisaties de zorgen ontnemen omtrent het behalen van de VIPP 2 doelstellingen.

Lees dossier
Groene Hart Ziekenhuis live met Nieuw Elektronisch Patiënten Dossier
12
-
06
-
2020

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) is vrijdag 5 juni 2020 overgegaan op het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier(EPD) van softwareleverancier NEXUS Nederland. Met deze mijlpaal is de eerste fase  gerealiseerd voor de introductie van de complete vernieuwing van het zorg applicatielandschap. Deze vernieuwing, gestart in 2019, wordt programmatisch doorgevoerd tot eind 2021.

Lees dossier
Dialyse Centrum Groningen (DCG) en Dianet ronden VIPP 2 programma met succes af
01
-
06
-
2020

Dialyse Centrum Groningen (DCG) en Dianet ronden VIPP 2 programma met succes af.

Eind 2019 voorzagen de VIPP projectgroepen van het Dialyse Centrum Groningen en Dianet al dat april 2020 een bijzondere maand ging worden. De aller laatste audits voor het behalen van het VIPP programma stonden op de agenda en er werd hard gewerkt om de laatste cijfers, documentatie en werkzaamheden af te ronden.

Een bijzondere maand werd april 2020 zeker. Nederland zat middenin de Corona crisis. Bijna alle artsen, verpleegkundigen, ICT-medewerkers en alle projectleden van de VIPP projectteams gingen thuis aan de slag en trotseerden de digitale wereld van het thuiswerken. Desondanks liet niemand zich uit het veld slaan door Covid-19 want op 3 en 20 april 2020 werd door zowel DCG als Dianet, door middel van een digitale audit, het laatste VIPP onderdeel (B2) met succes afgerond!

Lees dossier
Digitale afdelingsoverzichten in het Antoni van Leeuwenhoek
02
-
03
-
2020

Vanuit de klinische afdelingen in het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) is de behoefte geuit om een verdere visualisering te hebben van het afdelingsbezettingsoverzicht, waarbij tevens indicatoren worden getoond ter ondersteuning van het zorgproces. Om aan deze informatiebehoefte te voldoen is in CS-Maps (module binnen HiX van Chipsoft)een passende oplossing gevonden, waarbij AusserhoferBos de projectleiding voert voor de realisatie hiervan.

Lees dossier

Nieuws ZorgICT

Wie durft de stap te zetten_ van inhoudsdeskundige naar projectleider
24
-
04
-
2021

Bij jij een collegiale doorzetter die alles weet van bijvoorbeeld (delen van) het EPD, gegevensuitwisse­lingen, beeldmanage­mentsystemen, cliëntendossiers, enz. en wil je de stap zetten van inhoud naar leidinggeven, dan komen we graag met je in contact. Spreekt dit jou aan, neem dan con­tact met ons op en we verkennen samen de moge­lijkheden.

Lees verder
Ziekenhuis Bernhoven start reguliere zorg weer op
30
-
04
-
2020

Nu de toestroom van Covid-19 (verdachte) patiënten af neemt pakt Bernhoven direct de opschaling van de reguliere zorg weer op. Geen eenvoudige opgave: Oververmoeide medewerkers en artsen, een emotioneel diep geraakte organisatie, schaarste aan materialen, nieuwe beleidsregels om veilige zorg te kunnen leveren, etc., etc.. AusserhoferBos levert het programmamanagement op dit bijzondere programma dat als doel heeft om snel maar verantwoord weer reguliere zorg te bieden, het eerste aan de patiënten die dat het hardst nodig hebben.

Lees verder
Wij stellen ons team ter beschikking aan ziekenhuizen in de strijd tegen Corona!
03
-
04
-
2020

De COVID-19 crisis raakt de Nederlandse samenleving hard. Dat geldt zeker voor de ziekenhuizen. AusserhoferBos wil graag een bijdrage leveren aan het onder controle krijgen van deze crisis. Nu enkele van onze opdrachten tijdelijk ”on hold” staan of ineen lager tempo doorgaan doet deze mogelijkheid zich voor.

Lees het vervolg van het bericht waarin we uiteenzetten op welke wijze wij onze expertise de komende maanden kosteloos willen inzetten.

Lees verder

"Wij inspireren iedereen om ZorgICT beter te maken"

Morgen...


heb je meer grip op betere zorg !