Gilbert Ausserhofer
Managing Partner

Morgen...
heeft u beter de regie over uw regionale zorgvraag.

Toch?

Landelijke trends zoals vergrijzing, onterechte zorgvragen of regionale behoeftes vragen om een specifieke afstemming van zorg, samenwerking, harmonisatie en ketenregie.
Lees meer...

Peter Bos
Managing Partner

Morgen...
participeren patiënten in hun behandeling.

Toch?

Zelfmanagement wordt belangrijker, want patiënten willen meer inspraak in hun behandeling én inzage in medische gegevens.
Lees meer...

Jan Koning
Projectmanager

Morgen...
haalt u meer rendement uit ICT.

Toch?

Trends in ICT zoals Pay-Per-Use of oplossingen in de cloud hebben een positieve impact op het rendement dat u uit ICT haalt.
Lees meer...

Onno Kooijman
Projectmanager

Morgen...
deelt u informatie met zorgpartners.

Toch?

Informatie-uitwisseling met zorgpartners vereist enerzijds registratie en standaardisatie van informatie (ICT) bij de bron en anderzijds harmonisatie en regie organisatie (Zorg) in de zorgketens.
Lees meer...

Martijn Hollemans
Projectmanager

Morgen...
halveert u de registratielast. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Lisanne Notenboom
Projectmanager

Morgen...
is gegevensuitwisseling een feit. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Annelot Lubberink
Projectleider

Morgen...
wordt capaciteit optimaal benut. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Amei van den Heuvel
Projectleider

Morgen...
wordt capaciteit optimaal benut. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Yarah Foree
Projectleider

Morgen...
wordt capaciteit optimaal benut. 

Toch?

Juiste inrichting van processen en keuze software vereenvoudigen de verplichte registraties van medische zorgprofessionals.
Lees meer...

Nieuws ZorgICT

Vijf Dialyse instellingen ronden VIPP 5 programma succesvol af!
10
-
05
-
2024

Het Dialyse Centrum Groningen, Dialyse Centrum Ravenstein, Diapriva en Dianet hebben inmiddels met succes het VIPP 5 programma afgerond. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de digitale uitwisseling van medische gegevens tussenzorginstellingen en patiënten én tussen zorginstellingen onderling.

Lees dossier
20 jaar AusserhoferBos. Dat moet gevierd worden!
22
-
11
-
2023

AusserhoferBos bestaat deze maand 20 jaar!

In november 2003 richtten Gilbert Ausserhofer en Peter Bos samen de ABC-groep op. Zes jaar geleden veranderden we de bedrijfsnaam in AusserhoferBos ZorgICT. Deze naamsverandering was het gevolg van het onder woorden brengen van wie we als bedrijf zijn, waar we voor staan en wat onze aanpak is: een Partner in Projectmanagement met als identiteit: leiden, verbinden en inspireren binnen het domein van de ZorgICT.

In de afgelopen 20 jaar hebben we vele mooie ZorgICT opdrachten mogen uitvoeren en is ons  team gestaag gegroeid naar 10 uitstekende project- en programmamanagers. Al onze medewerkers zijn als junior bij ons gestart en intern opgeleid in onze aanpak, waarden en normen. Door deze groeistrategie kunnen we steeds instaan voor het hoge niveau waarop wij onze diensten leveren en de opdrachten uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Wij danken alle opdrachtgevers die in de afgelopen 20 jaar ons het vertrouwen hebben gegeven en we kijken met trots en een positieve blik naar de toekomst.

Lees dossier
Vernieuwd EPD voor Haga Ziekenhuis Den Haag
15
-
06
-
2023

Het HagaZiekenhuis Den Haag is vrijdag 2 juni live gegaan met een vernieuwde versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Dit in het kader van de Migratie van HiX 6.1 naar HiX 6.3. Voor de zorgprofessionals betekent de nieuwe HiX 6.3 versie een lagere registratielast en intensievere digitale samenwerking met andere zorgaanbieders. De patiënten kunnen nu gebruikmaken van het vernieuwde patiëntportaal MijnHaga. Met deze stap is HagaZiekenhuis ook gereed om de EPD's van de locaties Den Haag en Zoetermeer samen te gaan voegen. Het projectmanagement was in handen van Jan Koning van AusserhoferBos. Na deze succesvolle Go Live pakken we direct door met het uit voeren van het vooronderzoek om de EPD’s van beide locaties samen te voegen.

Lees dossier
Ziekenhuis Gelderse Vallei live met EPD en Ezorgpaden
07
-
05
-
2023

30 maart 2023 is in Ziekenhuis Gelderse Vallei het Nexus EPD live gegaan. ZGV heeft hiermee een enorme stap gezet in het leveren van hybride zorg: artsen en verpleegkundigen uit verschillende disciplines kunnen in één geïntegreerd systeem gegevens uitwisselen en patiënten kunnen interactief begeleid worden via het nieuwe portaal.

Lees dossier
AVL neemt HiX 6.3 in gebruik
17
-
02
-
2023

Twee weken geleden is het Antoni van Leeuwenhoek overgestapt van HiX 6.1 naar HiX 6.3. Een ziekenhuisbrede migratie met grote impact op het gebied van oncolytica  voorschrijven en toedienen, het primaire proces binnen het AVL. Onno en Hanneke hebben de rol van projectleider en domeinleider vervuld tijdens deze migratie.

Lees dossier

Lopende opdrachten

Overzicht lopende opdrachten
01
-
11
-
2023

In dit overzicht staan onze lopende opdrachten.

Lees verder
Programmamanagement HiX (Extern) Zuyderland MC
10
-
07
-
2023

Zuyderland Medisch Centrum is voornemens om in 2024/2025 de volledige HiX suite te implementeren. Zuyderland is een van de grootste niet-academische zorgorganisatie in Nederland. Een dergelijke operatie vraagt om een goede voorbereiding. Sinds juni 2023 is Peter Bos als Extern Programmamanager Nieuw ZIS/EPD toegevoegd aan het team van Zuyderland dat leiding geeft aan deze voorbereidingen en dat vervolgens ook het implementatie-programma zal gaan leiden. HiX gaat in de Azure Cloud van Microsoft draaien en daarmee volgt Zuyderland de keuze van Gelre Ziekenhuizen. Peter was ook als programmamanager verantwoordelijk voor de implementatie van HiX bij Gelre Ziekenhuizen.

Lees verder
Oogziekenhuis: Implementatie HiX6.3
10
-
05
-
2023

Het voeren van het programmamanagement op de implementatie van HiX6.3

Lees verder

"Wij inspireren iedereen om ZorgICT beter te maken"

Morgen...


heb je meer grip op betere zorg !