Informatie delen met zorgpartners

Maatwerk in zorg is multidisciplinaire verantwoordelijkheid

Op maat gesneden zorg leveren, is in toenemende mate uitgegroeid tot een multidisciplinaire verantwoordelijkheid. Het is een dienstverlening die meer en meer de grenzen van zorginstellingen en partijen overstijgt. Relevante disciplines en zorginstellingen werken in een keten intensief samen om de gewenste en vereiste zorg te leveren.

Harmonisatie en standaardisatie

In het belang van de patiënt vraagt maatwerk in de zorg om de juiste uitwisseling van informatie. De focus ligt hierbij niet alleen op de standaardisatie van techniek en de eenheid van taal. Ook de harmonisatie van werkwijzen en de correcte overdracht binnen de zorgketen spelen nadrukkelijk een rol. Tenslotte staat en valt het succes van de keten bij  de wijze waarop de regie georganiseerd wordt.   

Afspraak op meer informatie

Wilt u meer weten over de harmonisatie, standaardisatie en uitwisseling van informatie en de wijze waarop AusserhoferBos u hierbij van dienst kan zijn?

Bel of mail om een afspraak te maken voor meer tekst en uitleg voor uw organisatie.

Morgen...
wisselt u informatie uit met
met uw zorgpartners.