Patiënten in regie

Regie patiënten over eigen medische gegevens

Een toenemende individualisering heeft als maatschappelijke trend ook effect op de zorgsector. Ontwikkelingen als patiënt empowerment of het stijgende aanbod van patiëntportalen zijn hiervan sprekende voorbeelden. Verder streeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport naar een landelijke implementatie van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).
Deze ambitie gaat met de lancering van het VIPP-programma een nieuwe richting en fase in. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional.

Gefaseerde uitrol VIPP-regeling

Op de tijdslijn richting 2018 en 2019 markeert de overheid een nadrukkelijke doelstelling om de patiënt gefaseerd meer invloed te geven over zijn eigen zorggegevens en dossier. 

Het uitgangspunt is dat alle Nederlanders in 2020 digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens hebben. In de eerste fase draait het om raadplegen van gegevens, in de tweede fase ligt de focus op beschikbaar stellen voor eigen opslag en gebruik.

Download samenvatting VIPP in het Kort

Wij hebben een handige samenvatting van de VIPP-regeling gemaakt die snel inzicht geeft in de regeling. Aanvullend geven wij een inschatting van de veranderkundige impact per module op uw organisatie en reiken we handvatten aan bij het opzetten van de projecten. Klikt hier om de samenvatting te downloaden.

Afspraak op meer informatie

Wilt u meer weten over de doelstellingen van het landelijke VIPP-programma, de impact op uw organisatie, de subsidieregelingen en de wijze waarop AusserhoferBos u hierbij van dienst kan zijn?

Bel of mail om een afspraak te maken voor meer tekst en uitleg voor uw organisatie.

Morgen...
participeren patiënten in hun behandeling.