Lopende opdrachten

Programmamanagement HiX (Extern) Zuyderland MC

10/7/2023

Zuyderland Medisch Centrum is voornemens om in 2024/2025 de volledige HiX suite te implementeren. Zuyderland is een van de grootste niet-academische zorgorganisatie in Nederland. Een dergelijke operatie vraagt om een goede voorbereiding. Sinds juni 2023 is Peter Bos als Extern Programmamanager Nieuw ZIS/EPD toegevoegd aan het team van Zuyderland dat leiding geeft aan deze voorbereidingen en dat vervolgens ook het implementatie-programma zal gaan leiden. HiX gaat in de Azure Cloud van Microsoft draaien en daarmee volgt Zuyderland de keuze van Gelre Ziekenhuizen. Peter was ook als programmamanager verantwoordelijk voor de implementatie van HiX bij Gelre Ziekenhuizen.