Halveren van registratielast

Stijgende vraag naar registratie zorg

Om goede zorg te leveren, registreren zorgprofessionals in toenemende mate gegevens. Zowel regelgeving, als de behoefte aan kwaliteitsverbeteringen in patiëntenzorg liggen aan deze ontwikkeling ten grondslag.

Behalve de registratie van primaire gegevens ligt de focus hierbij op:

  • Prestatie-indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);
  • ‍Thema’s die voortvloeien uit het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS);
  • Metingen Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA’s) vanuit verschillende vakgroepen;
  • ‍Patient Reported Outcome Measures (PROMs);

Borging en inzicht

Registratie van gegevens dient een dubbel doel. Allereerst hebben zorginstellingen een autonome behoefte om proces- en stuurinformatie binnen hun datawarehouse en/of dashboards te borgen. Daarnaast zijn er de verplichte registraties en aanlevering van proces- en kwaliteitsinformatie aan de daartoe geëigende instanties en vakverenigingen. De registraties geven een goed inzicht in welke factoren in het zorgproces leiden tot de beste resultaten voor de patiënt.

Kwaliteitsslagen maken

Stel dat zorginstellingen een nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD) invoeren of deelsystemen ter ondersteuning van patiëntenzorg. Dan is het cruciaal om bij de inrichting van het proces en de software rekening te houden met bovenstaande doelstellingen. Naast de herinrichting van het zorgproces, is het vereist  om de regelkring rondom kwaliteitsbewaking en verbetering mee te nemen. Deze keuzes bepalen de daadwerkelijke winst van digitaal werken en de registratie van medische informatie aan de bron. De vastgelegde gegevens krijgen zo een tactische én een strategische waarde. Zorginstellingen zijn beter in staat om te interveniëren, bij te sturen en kwaliteitsslagen te maken in het zorgproces.

Afspraak op meer informatie

Wilt u meer weten over verplichte registratie van zorgprofessionals, de regelgeving of de behoefte aan kwaliteitsverbeteringen in patiëntenzorg en de wijze waarop AusserhoferBos u hierbij van dienst kan zijn?

Bel of mail om een afspraak te maken voor meer tekst en uitleg voor uw organisatie.

Morgen...
is uw registratie op orde.