Dossier ZorgICT

Zorgdomein voor de verblijf- en thuiszorg verwijzingen bij 32 zorginstellingen in gebruik genomen in de regio ’s-Hertogenbosch, Oss en Uden

1/3/2021

Vanaf 10 februari 2021 is in de regio ’s-Hertogenbosch, Ossen Uden gestart met het gebruik van Zorgdomein voor het aanvragen van de verblijf- en thuiszorg bij VVT’s. Hierdoor staan nu 32 zorginstellingen met elkaar in contact om tot een betere afstemming en planning te komen voor de zorg van patiënten buiten het ziekenhuis.

 

Netwerkzorg
Vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven werd in 2018 erkend dat het steeds ingewikkelder werd om tijdig de juiste verblijf- en thuiszorg aan te vragen bij de VVT’s in de regio. Uiteindelijk is hierbij de transferoplossing van Zorgdomein gevonden als instrument om vraag een aanbod beter op elkaar afgestemd te krijgen. Tevens werd gedurende het traject duidelijk dat deze transferoplossing ook mogelijkheden biedt om de e-overdracht te ondersteunen. In een regiokerngroep zijn verschillende doelstelling en geformuleerd om het transferproces anders te organiseren.

 

Verandering door samenwerking
Na een korte pilot eind 2019 met de transferoplossing met een aantal VVT’s en Jeroen Bosch Ziekenhuis is er een aantal verbeteringen met Zorgdomein vastgesteld, die gedurende 2020 zijn gerealiseerd in de transferoplossing. Daarnaast werden er ook een aantal verbeteringen vastgesteld in de samenwerking en afstemming met elkaar om het aanvraagproces te optimaliseren. Vanaf zomer 2020is gestart met de implementatie van de transferoplossing van Zorgdomein, waarbij in twee tranches in totaal 32 zorginstellingen via de transferoplossing samenwerken om de zorgaanvragen te verwerken.

 

Stap voor de toekomst
De onderlinge afstemming kan nu de komende jaren verder worden verbeterd, door de integrale inzage in elkaars beschikbaarheid. Hiermee wordt het steeds makkelijker om voor patiënten de juiste (vervolg/thuis)zorg op de juiste plek en het juiste moment doelmatig te realiseren. Daarnaast is de basis gelegd om met de verschillende updates van de ECD’s en EPD’s ook de e-overdracht daadwerkelijk in gebruik te nemen.

 

AusserhoferBos heeft het projectmanagement verzorgd voor dit regiosamenwerkingstraject.