Dossier ZorgICT

Advies inrichting I&I organisatie

6/10/2020

Binnen St. Antonius leeft een sterke behoefte om, n.a.v. van de ervaringen met het crisisteam Covid-19, de besluitvormingsprocedurem.b.t. wijzigingsverzoeken in de informatievoorziening te versnellen. Indiennodig zal de IV-governance en de inrichting van de afdeling I&A daar op aangepast worden.

AusserhoferBos is gevraagd het huidige proces te analyseren. Tevens is gevraagd de RvB en CIO te adviseren over verbetermogelijkheden op relevante onderdelen van de inrichting van de I&A organisatie en -processen.

De analyse wordt uitgevoerd Peter Bos, vanuit de interim functie van Manager Informatiemanagement. Daarmee is hij ook lid van het MT van de afdeling I&A.

In februari 2021 is het adviesrapport opgeleverd en gepresenteerd aan de RvB.