Dossier ZorgICT

Ziekenhuis Gelderse Vallei kiest voor verdere digitalisering, innovatie en ketensamenwerking

28/12/2021

Dinsdag 7 december  2021 ondertekenden Arjen Hakbijl namens de raad van bestuur van ZGV, Ralph  Heilig, lid raad van bestuur NEXUS AG en Eric van Kooten, commercieel  directeur NEXUS Nederland de samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe  Elektronische Patiënten Dossier (EPD). Een belangrijke en grote stap naar verdere digitalisering, zorginnovatie en ketensamenwerking voor het ziekenhuis  Gelderse Vallei!

 

Klaar voor  de toekomst
Arjen Hakbijl: “verdere digitalisering en de rol van de patiënt in zijn eigen  zorgproces zijn een belangrijk onderdeel in de ZGV visie. “Wij zien het  belang voor patiënten van zorg op afstand en data-uitwisseling binnen het  regionale zorgnetwerk steeds toenemen. Om hier een goede bijdrage aan te  kunnen leveren, moeten wij als ziekenhuis verder digitaliseren en onze  medewerkers toerusten met passende middelen. Met het nieuwe EPD zijn wij  klaar voor de toekomst.”

 

Voordelen  voor medewerkers
Met het nieuwe EPD beschikken wij straks over de technologie die het  uitwisselen van gegevens eenvoudiger maakt, zowel binnen het ziekenhuis als  met externe netwerkpartners. Belangrijke voordelen voor ZGV-collega’s:  gegevens hoeven nog maar één keer ingevoerd te worden en alle collega’s  werken in hetzelfde systeem (van alias wisselen is niet meer nodig) wat de  samenwerking ten goede komt. Ook worden de werkprocessen van de  zorgprofessionals beter ondersteund met het nieuwe EPD. Marjolein de Jong,  voorzitter Raad van Bestuur: “Met het nieuwe EPD bieden wij alle collega’s  ook een goede digitale tool die nieuwe manieren van werken ondersteunt. In  het EPD-programma, maar ook in andere projecten bij ZGV schenken we volop  aandacht aan opleiding en training van medewerkers om de digitale tools optimaal in te kunnen zetten.”

En nu?
De komende weken worden gebruikt om de programmaorganisatie op  volle sterkte te krijgen met een brede vertegenwoordiging van collega’s uit  verschillende afdelingen en vakgroepen. Hiermee zorgen we ervoor dat we  vanuit alle standpunten en rollen naar het nieuwe EPD en de werkprocessen  kijken.

 

AusserhoferBos gaat  het programmamanagement verzorgen voor het ZGV en levert op onderdelen  aanvullend projectmanagement en ondersteuning bij de opzet, organisatie en  aansturing van het implementatie programma.