Dossier ZorgICT

Het Nederlands Veteraneninstituut: één cliëntendossier

23/3/2022

Het Nederlands  Veteraneninstituut (NLVi) te Doorn is in 2021 ontstaan na de fusie van zes organisaties die al vele jaren met hart en ziel de belangen van Nederlandse veteranen en hun thuisfront behartigen. Een belangrijk deel van het werk van NLVi bestaat uit de erkenning en waardering van veteranen, onderzoek en het ondersteunen bij hulpvragen van veteranen en hun thuisfront.

 

Het instituut  zet stappen om de processen verder te standaardiseren, te harmoniseren en te integreren om haar cliënten te kunnen ondersteunen. Daarvoor is de stap naar één gezamenlijk cliëntendossier, waarin het NLVi en haar ketenpartners ook samen kunnen werken, een hele belangrijke. Om dat proces te begeleiden heeft het Nederlands Veteraneninstituut (Maarten Brauns, Manager IV en IT) aan AusserhoferBos ZorgICT gevraagd met projectmanagement (Rogier Jacobs, associé) en advies (Peter Bos) te helpen dit tot een succes te brengen. Begin maart is een kick-off gehouden voor Fase 1 – het vooronderzoek. Hierbij zijn alle projectleden van NLVi door Rogier meegenomen  in de projectplanning en aanpak. Meteen die dag is iedereen hard aan de slag  gegaan om voor de zomer klaar te zijn met het uitwerken van het vooronderzoek  waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Uiteindelijk volgt na de  eerste fase van het vooronderzoek een advies aan de directieraad hoe te komen tot dat ene gezamenlijke cliëntendossier. Het ligt in de lijn der verwachting  dat ook de hierna volgende fasen (ontwerp, implementatie en consolidatie) door AusserhoferBos ZorgICT ondersteund gaan worden.