Dossier ZorgICT

Ziekenhuis in de ‘digitale verbouwing’

13/1/2021

In 2021 staat er voor Ziekenhuis Amstelland een hoop te gebeuren, er kan wel gesproken worden over een ware ‘digitale verbouwing’, waarbij ‘de winkel natuurlijk gewoon open moet blijven’. In 2020 is er gekozen voor een strategie, waarbij zowel het ZIS, EPD, EVD, ERP,EVS, ZAIS en verschillende aanpalende applicaties moeten worden vervangen door Epic, Afas en ValueCare en daar bovenop (of onder) het datacenter en de werkplekken moesten worden vernieuwd. Hierbij zijn twee programma’s opgezet, waarbij enerzijds het EPD (Epic) en de werkplekken worden vernieuwd (geleid vanuit Amsterdam UMC) en anderzijds het ERP en datacenter worden vernieuwd(geleid vanuit Ziekenhuis Amstelland). Dit om de verschillende projecten ingoede banen te leiden en van de verbouwing zo min mogelijk last te hebben.

AusserhoferBos verzorgt het programmamanagement voor het Ziekenhuis Amstelland.