Dossier ZorgICT

Faexit in regio Amsterdam/Amstelland

18/8/2022

Hanneke is half augustus bij Sigra gestart in de rol van regionaal projectleider Amsterdam/Amstelland voor het landelijke programma Faexit - de zorg uit. Dit programma heeft als doel om de gezondheidszorg in Nederland vóór 2024 faxloos te krijgen. Hiervoor is voornamelijk een gedragsverandering nodig om aan te sluiten bij bestaande alternatieven. Een mooie uitdaging waar Hanneke zich in haar eigen zorgregio voor gaat inzetten!

Is faxen niet behoorlijk achterhaald?

“Klopt, de geschiedenis  van de fax gaat terug naar 1843 en inmiddels zijn er technologisch gezien veiligere en voordeligere alternatieven. Toch zien we dat de fax nog veel gebruikt wordt in de zorg, met nadruk op huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. Een ruwe schatting duidt op ongeveer 10 miljoen faxberichten per jaar en in sommige zorgorganisaties staan nog wel tot 170 (!) fysieke faxapparaten. Het gaat hierbij voornamelijk om het delen van patiëntengegevens, recepten of aanvullende informatie met collega zorgverleners”.

Het Cyber expertise centrum van de zorg heeft aangegeven dat de fax op het gebied van informatiebeveiliging en privacy niet langer geschikt is voor het uitwisselen van medische gegevens. Daarnaast is uitgewisselde informatie via fax niet herbruikbaar en is het gebruik hiervan een rem op andere landelijke programma’s zoals VIPP, Twiin en Registratie aan de Bron. Met dit in gedachten is Faexit gestart als landelijk versnellingsprogramma om deze ouderwetse vorm van communicatie in de zorg uit te bannen.

 

Afscheid van de fax is dus nodig, hoe kunnen we dit doen en wat is de rol van Faexit hierin?

Binnen Faexit wordt alle kennis van partijen bij elkaar gebracht om de fax als ingesleten gewoonte binnen de gezondheidszorg overbodig te maken. Er heeft een vooronderzoek plaatsgevonden waaruit blijkt dat de fax veel gebruikt wordt uit gewoonte, als laatste alternatief of omdat een ontangende partij erom vraagt. Dit terwijl alternatieven vaak al wel voor handen zijn. Het is dus belangrijk dat de gedragsverandering op gang gaat worden gebracht. Faexit  wil dit doen door het waar mogelijk optimaler inzetten van bestaande oplossingen voor gestructureerde gegevensuitwisseling, zoals XDS, CDA-berichten, Edifact en het LSP. Faexit stelt daarvoor verschillende middelen en tools beschikbaar aan organisaties, waaronder een overzicht van bestaande alternatieven en factsheets hoe er kan worden bijgedragen aan een faxloze zorg.

Faexit is een landelijk initiatief van Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), RSO Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Om een faxloze zorg in Nederland te realiseren is er strategisch gekozen om de regio’s het voortouw te laten nemen in dit landelijke programma en gebruik te maken van de bestaande LSP regio-indeling. Hiermee wordt een logisch samenhangende structuur binnen de hele keten behouden.

                                                                                                   

Wat is dan jouw rol als regionaal projectleider?

“Als regionaal projectleider ben ik het aanspreekpunt voor de zorgorganisaties in Amsterdam/Amstelland die zelf aan de slag gaan met het uitfaseren van de fax. Iedere regio bestaat uit een verschillend aantal of verhouding aan zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, apotheken of laboratoria. Daarom ga ik beginnen met een inventarisatie van het faxgebruik in de regio Amsterdam en Amstelland, en tevens het in kaart brengen van betrokken organisaties. Ik ga langs bij verschillende samenwerkingsverbanden, ziekenhuizen, huisartsen en apotheken om aansluiting te vinden en gezamenlijk een concreet plan en planning op te leveren. Vervolgens richt ik mij op het stimuleren, enthousiasmeren en ontzorgen van de regio en organisaties bij het inrichten van de alternatieven voor de fax. Door een verbindende rol in de regio te vervullen hoop ik de organisaties van elkaar te laten leren en er een gezamenlijk resultaat van te maken.  

Daarnaast ben ik ook onderdeel van het team van regionale projectleiders, om zo niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden maar van elkaars ervaringen in de verschillende regio’s te leren. Hierdoor werk ik ook mee aan kennisopbouw binnen het landelijke project Faexit wat ik erg tof vind!”

 

Sigra

Hanneke voert deze opdracht uit voor Sigra, een regionaal samenwerkingsverband van ongeveer 145 organisaties in zorg en welzijn. Sigra heeft als missie dat we alleen samen de passende ondersteuning en zorg kunnen geven voor vitale inwoners en professionals in de regio. Met een gedeelde kernwaarde van Verbinden zijn we als AusserhoferBos trots dat we samen met Sigra aan een faxloze zorg mogen bijdragen!