Lopende opdrachten

Ziekenhuis Gelderse Vallei

1/3/2022

AusserhoferBos verzorgt het programmamanagement voor het ZGV en levert op onderdelen aanvullend projectmanagement en ondersteuning bij de opzet, organisatie en aansturing van het implementatieprogramma.