Dossier ZorgICT

Medisch Spectrum Twente live met HiX 6.3

15/12/2021

Vrijdag  3 december heeft het Medisch Spectrum Twente (MST) het nieuwe EPD in gebruik  genomen. Met de implementatie van Chipsoft HiX 6.3 heeft het MST een grote  stap gezet om samen met Zorggroep Twente (ZGT) een regionale voorbeeldfunctie  te vervullen op het gebied van informatieregistratie en -uitwisseling.

 

Toekomstgericht:  implementatie Zorgportaal en HiX Mobile
 Doordat het MST en het ZGT nauw samen hebben gewerkt bij het inrichten van  het EPD en de werkprocessen gelijk hebben getrokken, is het mogelijk om op  een effectieve manier informatie uit te wisselen als partners in de zorg. Het  transmuraal zorgportaal is daarvoor een mooie uitkomst. Met daarbij de  implementatie van o.a. HiX Mobile voor medisch specialisten,  verpleegkundigen, apotheek en roomservicemedewerkers is het ziekenhuis  helemaal voorbereid op de toekomst.

 

Van 30  systemen naar 1 EPD
 Met de introductie van Chipsoft HiX 6.3 heeft het MST afscheid genomen van  een gefragmenteerd applicatielandschap. Er is uniformiteit bereikt in de plek  waar na introductie vrijwel alle medisch relevante informatie inzichtelijk  is. Een uitkomst voor de gebruikers, voor ketenpartners, maar bovenal voor de  patiënt.

AusserhoferBos is  in de laatste 8 maanden van deze implementatie betrokken geweest door middel  van het versterken van het programmamanagementteam. Vanuit het lokale  programmamanagement is een actieve bijdrage geleverd aan het afronden van de inrichting,  het test- en opleidingstraject, aan het begeleiden van de ziekenhuisbrede  organisatieveranderingen en uiteindelijk aan de voorbereiding op de  ingebruikname van HiX 6.3.