Waterlandziekenhuis

Organisatie
Periode
juni 2013 - september 2013
Functie
Adviestraject Informatiebeleid en keuze nieuw ZIS/EPD
Opdrachtgever
Raad van Bestuu
Werkzaamheden

Het adviseren van de raad van bestuur inzake het te voeren informatiebeleid in relatie tot de voorgenomen samenwerking met een ander ziekenhuis en de ophanden zijnde veranderingen in de productontwikkeling van het huidige ZIS/EPD

Terug naar overzicht