Vervanging ZIS/EPD (Voorbereidende fase)

Organisatie
Periode
juni 2021 - heden
Functie
Programmamanagement
Opdrachtgever
Raad van Bestuur
Werkzaamheden

1. Een bestuurlijke samenvatting en beslisnotitie met de gevraagde/vereiste voorgenomen besluiten, voorgestelde vervolgroute en planning tot definitieve besluitvorming en contracteren van de relevante producten en diensten.

2. Een impactanalyse op de functionaliteit en procesondersteuning, koppelingen (viewers), conversie, IT infrastructuur & voorzieningen, omvang en kwaliteit van beheer en ondersteuning, alsmede de benodigde implementatiediensten leveranciers en inzet GHZ voor invoering.

3. Een programmaplan met besturing, organisatie, bemensing en planning van de verschillende deelprojecten.

4. Een risico analyse op de aanschaf en invoering van de preferente keuze

5. Een financiële analyse en uitwerking op de investering en jaarlijkse kosten voor aanschaf, invoering en beheer.

Het uit te voeren traject richt zich naast deze inhoudelijke beslisaspecten nadrukkelijk ook op het organiseren van draagvlak, veranderbereidheid en -mobiliteit voor de uiteindelijke implementatie.

Terug naar overzicht