Transmuraal Netwerk Midden-Holland

Organisatie
Periode
Augustus 2001 - maart 2003
Functie
Regionaal programmamanager ICT Midden-Holland
Opdrachtgever
Raad van Bestuur Transmuraal Netwerk (samenwerkingsverband regionale zorgverleners)
Werkzaamheden

Proces-, project en beleidsontwikkeling gericht op regionaal en transmuraal ICT beleid Midden-Holland. Vanuit die optiek heeft het programma weliswaar een duidelijke technische insteek, maar bovenal een zorginnovatieve signatuur. Zowel ziekenhuis, GGZ, Thuiszorg, verpleging en verzorging, vereniging medische staf, huisartsen, zorgverzekeraar en patiëntenvertegenwoordiging participeren in dit project. Dit betekent dat in een veld van tegengestelde politieke en bestuurlijke belangen en op het snijvlak individueel en gemeenschappelijk belang geopereerd wordt. ICT visie en programma Midden-Holland is in 2002 door EPN genomineerd als tweede kansrijke telezorgregio in Nederland. Inmiddels hebben diverse projecten uit het ICT programma ook landelijke interesse gewekt en tot subsidievertrekking geleidt. Tenslotte zijn voorstellen gedaan voor institutionalisering van het programmabureau naar een bedrijfseconomisch levensvatbaar ZorgRing concept.

Terug naar overzicht