Optimalisatie EPD

Organisatie
Periode
1 september 2020 - 1 oktober 2021
Functie
Projectmanagement
Opdrachtgever
CMIO/Medisch leider
Werkzaamheden

Onder leiding van AusshoferBos is een optimalisatie van het EPD, xCare van softwareleverancier Nexus, gerealiseerd. In samenwerking met alle vakgroepen, de CMIO en medisch leider zijn optimalisatie punten gedefinieerd, uitgewerkt en geimplementeerd. Door inzet van de combinatie van vakinhoudelijke kennis vanuit Kinase, Nexus consultants plus projectmanagement en PMO vanuit AsusserhoferBos,zijn de statusvoering, correspondentie en poliprocessen binnen het Bernhoven ziekenhuis geuniformiseerd. Tevens voldoet men  nu aan de gestelde wet- en regelgeving incl. een lagere belasting op de ICT-beheerorganisatie.

Terug naar overzicht