Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Organisatie
Periode
December 2002 - januari 2004
Functie
Programmamanagement migratie ZIS/EPD
Opdrachtgever
Raad van Bestuur
Werkzaamheden

Binnen het OLVG werd een omvangrijke reorgani­satie doorgevoerd door de bestaande structuur om te vormen tot een unit-structuur. De gedateerde informatiesystemen ondersteunden deze nieuwe organisatie in onvoldoende mate. De opdracht be­trof het voeren van het projectmanagement op de invoering van alle nieuwe systemen met de daarbij behorende inrichting binnen de kaders van de pro­cesherinrichting. De in te voeren systemen hadden betrekking op de volgende functionele gebieden: Elektronisch Patiënten Dossier, Opnameplanning en Wachtlijstbeheer, OK planning, Verslaglegging, Af­sprakenplanning, Facturering, Dossierbeheer

Terug naar overzicht