Medisch Spectrum Twente

Organisatie
Periode
april 2013 - juni 2013
Functie
Adviseur
Opdrachtgever
Management MST
Werkzaamheden

Door de ABC-groep wordt een assessment uitgevoerd op het applicatielandschap. Het betreft hier zowel de applicatie in het primaire proces als de applicaties voor de ondersteunende processen. In totaal betreft het meer dan 35 business applicaties. In het assessment wordt een beoordeling uitgevoerd op meer dan 10 aspecten waaronder patentveiligheid, continuïteit bedrijfsvoering, integratie, beheer, mate van procesondersteuning en integriteit van gegevens. Daarbovenop wordt kritisch gekeken naar de wijze waarop het beheer is ingericht, hoe de organisatie omgaat met IT vernieuwingsinitiatieven (governance model Business- IT), en langs welke informatiebeleidslijnen besluiten tot stand komen.

De bevinden zijn vastgelegd in een rapportage en voorzien van conclusies een aanbevelingen.

Terug naar overzicht