Medisch Spectrum Twente

Organisatie
Periode
december 2013 - april 2015
Functie
Projectleiding Digitale Status Voering
Opdrachtgever
Management MST
Werkzaamheden

n het kader van de ziekenhuisbrede implementatie van de EPD-oplossing DSV, wordt binnen de RVE Longgeneeskunde, RVE Orthopedie, RVE Plastische Chirurgie, RVE Revalidatiegeneeskunde en het Thoraxcentrum Twente projectleiding gegeven aan de invoer van het digitaal medisch & verpleegkundig dossier, de digitalisering papierendossier middels scanoplossing en de daarmee samenhangende veranderkundige componenten in het proces op de polikliniek en kliniek en het harmoniseren hiervan. Tevens wordt de RVE Kindergeneeskunde ondersteund bij de nazorg uit een eerdere implementatie.

Terug naar overzicht