Medisch Centrum Leeuwarden

Organisatie
Periode
april 2013 - juni 2013
Functie
Adviseur selectie nieuw ZIS/EPD
Opdrachtgever
Directie
Werkzaamheden

Het Medisch Centrum Leeuwarden, als onderdeel van ZorgPortaal Friesland (ZPF), voert een selectie voor een nieuw EPD/ZIS uit. Inmiddels zijn er nog 2 kandidaat-leveranciers over op de shortlist. De kwaliteit van de geboden oplossingen wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkgroep. De commerciële werkgroep is verantwoordelijk voor het bespreken, onderhandelen en vastleggen van de commerciële voorwaarden waaronder de gewenste oplossing geleverd, geïmplementeerd en onderhouden wordt. In dialoog met beide leveranciers afzonderlijk, moet de overeenkomst (scope) scherp- en vastgesteld worden en vervolgens de kwaliteitseisen, prijsstelling en planning uitonderhandeld worden. De gevraagde ondersteuning betreft begeleiden en adviseren van de commerciële werkgroep en het op basis van expertise meedenken over de te volgen strategie en het inbrengen van benchmarkkennis.

Terug naar overzicht