Medisch Centrum Alkmaar

Organisatie
Periode
Maart 2003 - augustus 2003
Functie
Projectleider ZIS selectie, diepteonderzoek X-Care-Horizon
Opdrachtgever
Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur ICT
Werkzaamheden

Het adviseren en begeleiden van het diepte (selectie en fit analyse) onderzoek naar het uiteindelijk te kiezen nieuw ZIS, en het gelijktijdig mobiliseren van de benodigde veranderingsbereidheid en -potentie, alsmede het ondersteunen bij de onderhandelingen tot aanschaf en contracteren van de gekozen ICT oplossingen.

Terug naar overzicht