Medisch Centrum Alkmaar

Organisatie
Periode
April 2003 - december 2005
Functie
Programmamanager
Opdrachtgever
Raad van Bestuur
Werkzaamheden

Het nader uitwerken van de uitgangspunten van de gewenste procesherinrichting; het opstellen van een migratiestrategie die er op gericht moet zijn in de kortst mogelijk tijd, op verantwoorde wijze alle verouderde informatiesystemen te vervangen. Het invoeren van nieuwe toepassing ten einde het pri­maire proces beter te ondersteunen. Het voeren van projectmanagement op alle betrokken (deel)projecten. Deze projecten betreffen de vol­gende functionele gebieden: Elektronisch Patiënten Dossier, Verslaglegging, PACS, Radiologie, Afsprakenplanning, OK- en Opnameplanning en Wachtlijstbeheer, Facturering, Dossierbeheer, Communi­catie-server, Voedingsdienst, Laboratoria (allen inmiddels operationeel). Begin 2005 zijn de vol­gende project geïnitieerd: Uitbreiding EPD met ge­structureerde vastlegging; Ordermanagement o.b.v. protocollen, Routeplan (communicatie 1ste en 2de lijn) en invoering DBC-validatie en facturatie.

Terug naar overzicht