Procesherinrichting Radiologie, Invoering PACS/RIS

Organisatie
Periode
September 2005 - december 2007
Functie
Projectmanager
Opdrachtgever
Directeur Zorginnovatie en ICT
Werkzaamheden

Het voeren van projectmanagement op het project het procesherinrichting Radiologie. Het project betrof de omvorming naar een volledig filmloos proces, verslaglegging dmv spraakherkenning en digitaal orderen/plannen van radiologie onderzoeken.

Terug naar overzicht