Vooronderzoek EPD

Organisatie
Periode
Juli 2007 - december 2008
Functie
Projectleider
Opdrachtgever
Raad van Bestuur/directeur Zorginnovatie & ICT
Werkzaamheden

Het opzetten en leiding geven aan het vooronderzoek voor de keuze van een nieuwe ZIS-EPD leverancier ter vervanging van de bestaande ICT portfolio. Het vooronderzoek heeft naast inhoudelijke analyses ook nadrukkelijk ook gestuurd op het rijp maken van de organisatie en de vereiste veranderingsbereidheid voor vervanging. Het vooronderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in een gedegen advies aan de Raad van Bestuur en positieve besluitvorming en draagvlak binnen de organisatie.

Terug naar overzicht