Nazorg en functioneel applicatie beheer (ZIS/EPD)

Organisatie
Periode
Mei 2009 - december 2009
Functie
Teamleider functioneel applicatie beheer (ZIS/EPD)
Opdrachtgever
Directeur Zorginnovatie & ICT
Werkzaamheden

Opzetten en coördineren van het functioneel applicatiebeheer EZIS in nazorg traject. Nazorg bestaat enerzijds uit leveren van ondersteuning en support bij de ingebruikname van het nieuwe ZIS/EPD en anderzijds in het oplossen en fine tunen van inrichtingsonderdelen.

Terug naar overzicht