Isala

Organisatie
Periode
oktober 2012 - december 2013
Functie
Projectmanagement implementatie Harmony
Opdrachtgever
Directeur Operations
Werkzaamheden

Projectmanagement op ziekenhuisbrede uitrol van Harmony roosterplanningssysteem. Doelstelling is om de bestaande systemen van salarisaanlevering en jaaruren systematiek te vervangen. Tevens worden de verschillende decentrale roostersystemen vervangen door Harmony, waardoor dienstenuitwisseling en inzet van een flexibele schil integraal in het roosterproces wordt ondersteund. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om via internet het eigen rooster vanuit thuis in te zien en onderling ruilingen af te stemmen. Harmony dient daarnaast als springplank om de inzet van personeel te kunnen relateren aan de productie, zodat er een volgende stap in capaciteitsmanagement kan worden gezet door de organisatie.

Terug naar overzicht