Isala

Organisatie
Periode
december 2014 - heden
Functie
Projectmanagement Elektronisch Medicatie Dossier
Opdrachtgever
Manager Klinische Farmacie
Werkzaamheden

De ABC-groep ondersteunt de Isala bij het doorvoeren van (noodzakelijke) verbeteringen binnen het Elektronische Medicatie Dossier (EMD) opgebouwd binnen het eigen EPD Eridanos. Door toepassing van de ABC-methode moet het EMD (o.a. Elektronisch Voorschrijf Systeem, Toedieningsregistratiesysteem, Medicatie Overzicht) worden verbeterd ten gunste van het doorvoeren van wet- en regelgeving en verbetering van de patiƫntveiligheid. In een korte tijd moet het EMD worden geoptimaliseerd om de doelstelling die de Isala nastreeft te kunnen ondersteunen: "Niet alleen het mooiste, maar ook het beste ziekenhuis zijn". De ABC-groep levert graag een bijdrage aan deze ambitieuze doelstelling.

De ABC-groep is binnen deze opdracht betrokken bij:

  • Afronding van de ziekenhuisbrede uitrol van het Toedieningsregistratiesysteem naar alle functieafdelingen en poliklinieken;
  • Advisering en sturing bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe functionaliteiten binnen het EMD;
  • Advisering en sturing van (nieuw op te starten) activiteitne op het snijvlak van Medicatie,  Zorg en ICT.
Terug naar overzicht