Haalbaarheidsonderzoek MPZ-facturering

Organisatie
Periode
januari 2021 - april 2021
Functie
Projectmanagement
Opdrachtgever
Raad van Bestuur
Werkzaamheden

Het leiden van het haalbaarheidsonderzoek ZPM-facturering met mConsole/Care2declare, waarbij de bronregistratie blijft plaatsvinden in Xmcare. GGZ NHN stapt in 2022 over op het ZIS/EPD mConsole van Code24. Het HO moet uitsluitsel geven op de vraag of de investering in Xmcare vanwege de ZPM facturering voorkomen kan worden.

Terug naar overzicht