GGZ Friesland

Organisatie
Periode
Oktober 2009 - september 2010
Functie
Interim manager Afdeling Informatiemanagement en Automatisering
Opdrachtgever
Directeur Financiën en Bedrijfsvoering
Werkzaamheden

Dagelijks leiding geven aan de afdeling (26 fte). Opstellen en uitvoeren van het verbeterplan ”I&A gestroomlijnd”. Implementeren van IT-governance-model met de gebruikers/business.

Terug naar overzicht