Amsterdams Medisch Centrum

Organisatie
Periode
September 2004 - maart 2005
Functie
ICT Programmamanager
Opdrachtgever
Chief Information Officer
Werkzaamheden

Het operationeel aansturen van AMC corporate ICT projecten en Projectleiders, alsmede het ontwikkelen en vormgeven van een projectmanagementsystematiek en -leiderschapsstijl. Gelijktijdig het ontwikkelen en vormgeven van een bijbehorende Programma-/projectenstructuur en managementsystematiek voor de borging van een integrale samenhangende aansturing van deze projecten. De corporate projecten die aangestuurd worden zijn: * Ordermanagement (McKesson) * Elektronische Statusvoering (EPD-NORMA) * Elektronische data integratie t.b.v. onderzoek (IBM) * Elektronisch vastleggen van medische en verpleegkundige protocollen * PKI beveiligingstoegang (identificatie en authenticatie) Als lid van het ICT Governance team het mede adviseren en implementeren van de nieuwe ICT besturing- en organisatiestructuur.

Terug naar overzicht