Amsterdams Medisch Centrum

Organisatie
Periode
December 2007 - december 2010
Functie
Programmamanager Facilitaire Ondersteuning ICT
Opdrachtgever
Raad van Bestuur/Directeur Facilitaire Ondersteuning en ICT
Werkzaamheden

Het centraliseren en standaardiseren van het technisch beheer op werkplekken, server, gegevensopslag en Multi Functionals en printers van decentraal naar de Algemene Dienst ICT. Het programma is vastgesteld op basis van een efficiency business case op ICT kosten. Vooruitlopend op de centralisatie is eind 2007 een reorganisatie doorgevoerd van alle decentrale ICT beheerders over te hevelen naar de centrale dienst ICT. Alle centrale voorzieningen ten behoeve van centralisatie en modernisering werkplekbeheer en (virtueel) serverbeheer zijn opgeleverd in 2008, alsmede een modernisering van de Service Catalogus en bijbehorende Service Level Agreements. Vanaf medio 2008 is gestart met het centraliseren en migreren van de diverse ICT uit de AMC divisies. Het programma is eind 2010 opgeleverd conform business case, inclusief de centralisatie van inkoop en uitlevering van PC hardware. Uiteindelijk zijn 7.500 werk p lekken gemigreerd, meer dan 200 se rve rs ge centraliseerd, 250 MFP's uitgerold en een forse reductie op het applicatielandschap gerealiseerd.

Terug naar overzicht