Amsterdams Medisch Centrum

Organisatie
Periode
November 2010 - oktober 2011
Functie
Hoofd Operations ADICT (MT-ADICT lid)
Opdrachtgever
Directeur ADICT
Werkzaamheden

Verantwoordelijk voor de herinrichting en verdere professionalisering van de AMC ICT dienstverlening door en binnen de hoofdafdeling Operations van de ADICT. De hoofdafdeling Operations bestaat uit een zestal clusterafdelingen en twee stafafdelingen en behelst 140 fte en een begroting van € 10.0 mio. De dienstverlening wordt geleverd conform SLA en doorberekend.

Terug naar overzicht