Advies inzake herinrichten IT-governance en afdeling ICT

Organisatie
Periode
oktober 2020 - maart 2021
Functie
Adviseur
Opdrachtgever
Raad van Bestuur
Werkzaamheden

Operationeel manager op programma
De druk op de ICT-organisatie neemt toe. Dit kan mogelijk risico’s opleveren op het gebied van stagnatie en vertraging in de workflow. Er is daarom behoefte aan het versneld verkrijgen van een integraal overzicht van de benodigde ICT-inzet op ziekenhuisbrede projecten en het op orde houden van de reguliere, operationele dienstverlening.

Om die reden wordt op interim-basis een programmamanager aan het managementteam van de eenheid I&I toegevoegd, die zich primair focust op het operationele domein. Deze programmamanager wordt aangestuurd door de manager I&I, zal zitting nemen in het MT en voldoende mandaat krijgen om eenheidsbreed verantwoorde keuzes te maken in lijn met de prioriteit die het programma vraagt.

Adviesopdracht
De programmamanager zal aan de hand van een analyse en advies opstellen van mogelijke verbeteringen in de operationele aansturing van de eenheid I&I. Verbeteringen passend bij de versnelde levering alsmede een verbeterde scheiding van strategie en operatie. Ook de plaats van deze programma/operationeel manager binnen de eenheid I&I, maakt onderdeel uit van de adviesopdracht.  De rol van het CIO-office en positie van Informatiemanagement staan hierbij centraal.

Terug naar overzicht