Dossier ZorgICT

Ziekenhuis Gelderse Vallei live met EPD en Ezorgpaden

7/5/2023

Na een voorbereidingstraject van bijna 1,5 jaar was het donderdag 30 maart 2023 dan zo ver: Ziekenhuis Gelderse Vallei is live gegaan met het nieuwe elektronische patiëntendossier (EPD) van Nexus. Met meer dan 25 verschillende projectgroepen is hard gewerkt aan het neerzetten van een complete Nexus suite die aansluit op de bestaande werkprocessen binnen ZGV. Voor het ziekenhuis betekent dit een grote verbeterslag in het leveren van hybride zorg. Vanaf nu kunnen artsen en verpleegkundigen in één geïntegreerd systeem gegevens registeren, waarbij zorgverleners die samen een patiënt behandelen beschikken over elkaars registraties. Daarnaast kunnen patiënten via het vernieuwde patiëntenportaal MijnZGV digitaal interactief begeleid worden in hun behandelingen via de zogeheten eZorgpaden.   

 Vanuit AusserhoferBos hebben Gilbert, Martijn, Lisanne en Amei ZGV ondersteund in het programma-management van de implementatie van het EPD en de eZorgpaden. Daarnaast hebben zij op onderdelen aanvullend projectmanagement geleverd op onder andere het project wat zich toespitst op het ziekenhuisbrede- en vakgroepspecifieke- EPD en de organisatie van de go-live en nazorgperiode.   

Gilbert Ausserhofer: “de Go live naar het nieuwe EPD is een echt ZGV-feest geweest. Er is wederom maximaal ingezet op de inzet van eigen personeel, zowel vanuit de I&A als de stafondersteuning en het primair zorgproces. Hierdoor is tijdens de implementatie al gewerkt aan de borging van de verandering, zowel in de lijn als binnen ZGV.  

Op exclusieve expertises is specifieke deskundigheid ingehuurd, zoals op conversie en aanvullende capaciteit voor de eerste 3 weken van de nazorg. Al met al fijn om te zien hoe iedereen uit ZGV, Nexus en Funatic de schouders eronder hebben gezet voor dit gemeenschappelijke resultaat. En uiteraard ook trots op het AusserhoferBos team”  

De afgelopen weken heeft het programma Next tijdens de zogeheten nazorg zo veel mogelijk ondersteuning geboden aan de ZGV-medewerkers om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in de acceptatie van het nieuwe systeem. De komende maanden werkt het programma richting de afsluiting van fase 1. Na de zomer zal AusserhoferBos met ZGV verder werken aan fase 2.