Lopende opdrachten

Ziekenhuis Bernhoven start reguliere zorg weer op

30/4/2020

Nu de toestroom van Covid-19 (verdachte) patiënten af neemt pakt Bernhoven direct de opschaling van de reguliere zorg weer op. Geen eenvoudige opgave: Oververmoeide medewerkers en artsen, een emotioneel diep geraakte organisatie, schaarste aan materialen, nieuwe beleidsregels om veilige zorg te kunnen leveren, etc., etc.. AusserhoferBos levert het programmamanagement op dit bijzondere programma dat als doel heeft om snel maar verantwoord weer reguliere zorg te bieden, het eerste aan de patiënten die dat het hardst nodig hebben.

Het ziekenhuis Bernhoven (Uden/Oss) is het hardst getroffen door de Corona-crisis. Zo hard dat de reguliere zorg volledig stil gelegd moest worden om de toestroom en behandeling van Covid-19 (verdachte) patiënten aan te kunnen. Vlak voor de Pasen bleek het aantal nieuwe patiënten af te nemen en dat had tot gevolg dat de druk om de patiënten met andere klachten weer te gaan behandelen direct toenam, zowel vanuit de zorgverleners zelf als van uit de patiënten. Deze vorm van opschalen van de zorg bleek complex. De veiligheidsmaatregelen voor patiënten, medewerkers, bezoekers en begeleiders moesten in acht genomen worden. Bernhoven moest een veilige omgeving zijn. Beschermingsmaterialen waren onvoldoende aanwezig en als gevolg van de crisis én enorme werkdruk lag het ziekte verzuim hoog. Maar het besluit staat vast: De reguliere zorg moet weer opgeschaald worden op een snelle, maar voor alle betrokkenen op een veilige en verantwoorde manier. En zo start het Programma Doorstart Zorg in de week voor Pasen. AusserhoferBos, al jaren vertrouwd met Bernhoven levert de programmamanager (Peter Bos) en geeftvorm aan de programma aanpak.