Lopende opdrachten

Wij stellen ons team ter beschikking aan ziekenhuizen in de strijd tegen Corona!

3/4/2020

De COVID-19 crisis raakt de Nederlandse samenleving hard. Dat geldt zeker voor de ziekenhuizen. Zij staan in de frontlinie van deze uitzonderlijke crisis. Met alles wat in uw vermogen ligt wordt de zorg geleverd aan de vele patiënten die met een zorgvraag naar u toe komen.

Ons team merkt en ziet in de praktijk wat dit betekent voor de medewerkers en medische staf van de instellingen waar wij op dit moment opdrachten uitvoeren. Dat dwingt groot respect af! Deze druk op uw organisatie leidt er ook toe dat een deel van onze opdrachten op een “laag pitje” zijn komen te staan omdat vanzelfsprekend de prioriteiten nu anders liggen. Voor zover mogelijk trekken we hard aan de projecten die nog wel doorlopen. Echter, de crisis leidt er toe dat ons team op dit moment niet voor de volle 100% bezet is.

Gezamenlijk hebben we besproken hoe we om willen gaan met de uren die gaan vrijvallen. Het ligt niet in onze aard om stil te zitten, zeker niet als we nog een rol kunnen vervullen bij ziekenhuizen. Werken onder stress en het realiseren van doelstellingen onder hectische omstandigheden is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Daarom hebben we gezamenlijk besloten de handen uit de mouwen te steken en ons in te gaan zetten voor de ziekenhuizen om hen te helpen bij het bedwingen van deze crisis. We hebben 2 vormen bedacht waarmee we ons nuttig kunnen maken in uw ziekenhuis:

1) Elke medewerker van AusserhoferBos is vrij om zich -zo lang de crisis duurt- in te zetten als vrijwilliger in de uren die vrij vallen. Er is dan sprake van betaald verlof in deeltijd. Het gaat hierbij om andere werkzaamheden dan de gebruikelijke diensten van AusserhoferBos;

2) De 2de vorm betreft wel werkzaamheden die onder onze normale advies-, programma-, project- en interim diensten vallen. Wij zijn sterk in het leiden van projecten, het aansturen van teams en we hebben veel kennis van ZorgICT en verandermanagement. Dat is wat we dagelijks bij onze opdrachtgever in de praktijk brengen! Deze kwaliteiten en kennis kunnen nu goed van pas komen bij het onder controle krijgen van de crisis in uw ziekenhuis. Wij denken hierbij in de eerste plaats aan tijdelijke, ZorgICT gerelateerde maatregelen die snel geïmplementeerd moeten worden. Voorbeelden zijn: het aansluiten op landelijk informatie systemen, het inrichting van tijdelijk afdelingen, projectmanagement op corona gerelateerde aanpassingen van EPD’s t.b.v. extra IC bedden en/of SEH afdelingen, PDMS-werkplekken, etc., etc..

Aan beide vormen zijn geen kosten verbonden. Uiteraard krijgen al onze medewerkers volledig doorbetaald. Projecten die tot doel hebben structureel bij te dragen aan de informatievoorziening vallen niet onder deze regeling. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni a.s. maar kan verlengd worden als de crisis dan nog niet onder controle is.

Met deze regeling willen wij als team een zinvolle bijdrage leveren aan het beheersbaar maken van de COVID-19 crisis.

Heeft u belangstelling voor een of beide van de mogelijkheden neem gerust dan contact op met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dat kan door een mail te sturen naar zorgict@ausserhoferbos.nl

Gilbert Ausserhofer en Peter Bos

hier staat de brief die is verstuurd naar onze relaties