Lopende opdrachten

Wie durft de stap te zetten_ van inhoudsdeskundige naar projectleider

24/4/2021

Wie durft de stap te zetten?

 

Van Inhoudsdeskundige naar Projectleider EPD

Bij jij een collegiale doorzetter die alles weet van bijvoorbeeld (delen van) het EPD, gegevensuitwisse­lingen, beeldmanage­mentsystemen, cliëntendossiers, enz. en wil je de stap zetten van inhoud naar leidinggeven, dan komen we graag met je in contact.

AusserhoferBos BV is een toonaangevend projectmanagement bureau op het gebied van complexe implementaties van ZorgICT oplossingen. Al meer dan 20 jaar leiden wij ZorgICT projecten op onze eigen wijze. Een aanpak die zich kenmerkt door uitstekende inhoudelijke kennis te combineren met goed leiderschap. Het heeft nadrukkelijk onze voorkeur om nieuwe collega’s zelf verder te ontwikkelen op de competenties ‘leiderschap’ en ‘veranderkunde’ en het bieden van opdrachtgeverswaarde.

Door onze herkenbare aanpak mogen we ons ver­heugen in een gestage groei van onze opdrachten. Om daar nu en in de toe­komst invulling aan te kun­nen geven zijn we op zoek naar meerdere kandida­ten. Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan con­tact met ons op en we verkennen samen de moge­lijkheden.

Uiteraard kennen we prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar we bieden je bovenal een uitdagende baan, waarin je, in een klein team van en­thousiaste projectleiders, dagelijks van elkaar leert en je je verder ontwikkelt tot een projectleider met impact.

peter.bos@ausserhoferbos.nl    +31 620 963 359

gilbert.ausserhofer@ausserhoferbos.nl +31 651 227 561