Dossier ZorgICT

VIPP 5: Dianet werkt samen met Ausserhofer Bos aan digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een PGO

1/10/2021

Dianet gaat  in samenwerking met vier andere dialyse instellingen de VIPP 5 doelstellingen  realiseren. Dit doen zij onder leiding van de overkoepelende projectleiding  van AusserhoferBos. Elke instellingen heeft echter ook zijn eigen interne  projectleider die verantwoordelijk is voor een succesvolle implementatie in  de eigen organisatie. Dianet heeft AusserhoferBos gevraagd om ook deze  interne projectleidersrol te vervullen.

 

Op het moment  van schrijven begeven we ons in de testperiode van de nieuwe versie van het  EPD (Diamant, van software leverancier Diasoft). Aan de hand van deze versie  kunnen de testen naar het PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) beginnen. Het  PGO is een belangrijk onderdeel in de eerste eis van het VIPP 5 programma: De  instelling kan uiterlijk per 30 september 2022 digitaal gegevens beschikbaar  stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel.

Een PGO zorgt  ervoor dat alle BGZ (Basis Gegevensset Zorg), correspondentie en radiologie  verslagen van alle zorginstellingen van de patiënt op één plek bij elkaar  komen. Op deze wijze heeft de patiënt inzicht in al deze BGZ gegevens die  bekend zijn bij en geregistreerd staan in het EPD van de zorginstelling. Met  name voor multimorbide dialyse patiënten kan het gebruik van een PGO handig  zijn. Op deze wijze hoeft de patiënt niet telkens op verschillende patiëntportalen  in te loggen (bijvoorbeeld van de huisarts, apotheek, dialysecentrum en het  ziekenhuis) maar kan nu inloggen op één PGO waar deze informatie verzameld  wordt. Tevens is de patiënt hiermee nog beter geïnformeerd over zijn/haar  behandelingen in de verschillende zorginstellingen waardoor de patiënt de  mogelijkheid krijgt meer regie over zijn/haar eigen behandeling te nemen.

 

De komende  maanden wordt er gezamenlijk hard gewerkt aan de realisatie van module 1,  terwijl de voorbereidingen voor module 2 en 3 al in volle gang zijn. AusserhoferBos  wenst Dianet veel succes de komende 1,5 jaar en zal hen voorzien van zoveel  mogelijk inhoudelijke kennis, aansturing en advies om de realisatie  van alle VIPP 5 doelstellingen tot een succes te brengen!