Dossier ZorgICT

Vijf Dialyse instellingen ronden VIPP 5 programma succesvol af!

10/5/2024

Het Dialyse Centrum Groningen, Dialyse Centrum Ravenstein, Diapriva en Dianet hebben inmiddels met succes het VIPP 5 programma afgerond. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de digitale uitwisseling van medische gegevens tussenzorginstellingen en patiënten én tussen zorginstellingen onderling.

Afgelopen 3 jaar hebben Gilbert, Martijn, Amei en Annelot (AusserhoferBos) zich samen met vijf dialyse instellingen en leverancier Diasoft ingespannen voor de VIPP 5 regeling. Naast het overkoepelende leverancier- en projectmanagement heeft Annelot het interne programma bij Dianet geleid.

De VIPP 5 regeling bestond uit drie modules met bijbehorende eisen waarvoor de dialyse instellingen subsidiegelden vanuit het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport hebben ontvangen. In 2022 hebben alle instellingen de eerste module behaald. Sinds 31 maart dit jaar zijn ook de laatste 2 modules met succes afgerond en daarmee is voldaan aan alle eisen!

Wat heeft VIPP 5 opgeleverd?

-         Patiënten kunnen hun Basis gegevensset Zorg(BgZ) en medische documenten opvragen vanuit een zorginstelling via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een app of een website waar men op één plek medische gegevens van zichzelf kan inzien van verschillende zorgverleners. Men kan dus zowel gegevens inzien van de dialyse instelling, de huisarts, apotheek, ziekenhuis et cetera.  Dit maakt het voor patiënten makkelijker om overzicht te hebben van al hun medische gegevens.

-         Het is voor patiënten mogelijk om ingevulde vragenlijsten, die in het zorgproces gebruikt worden, in te zien in het PGO. Voor de dialyse instellingen betekent dit dat de ingevulde PROMS vragenlijsten van Nefrovisie inzichtelijk zijn in het PGO.

-         Het is technisch mogelijk om de BgZ items en medische documenten van de patiënt uit te wisselen tussen zorginstellingen meteen verschillend EPD. Om het echt goed te laten werken zijn er nog nadere afspraken nodig o.a. op het vlak van informatiestandaarden. Om dit nadere uitte werken is het VIPP 5 programma een pilot gestart met Chipsoft (LUMC) en Nexus (Groene Hart Ziekenhuis) om deze afspraken in de praktijk te toetsen en vast te stellen. Vanuit AusserhoferBos is Annelot Lubberink namens het Groene Hart Ziekenhuis betrokken bij deze pilot.  

Voor de VIPP 5 regeling hebben vijf onafhankelijke dialyse instellingen samen met EPD leverancier Diasoft de handen ineen geslagen om één gezamenlijk doel te bereiken! We kijken met trots terug op een geslaagd programma en danken alle medewerkers uit de dialyse instellingen voor hun inzet.