Dossier ZorgICT

Vernieuwingen stapelen zich op in Bernhoven

25/1/2018

In de afgelopen twee jaar heeft het Bernhoven Ziekenhuis, gelegen in de regio Uden-Oss-Veghel, onder het programma “Kliniek Digitaal” een groot aantal vernieuwingen doorgevoerd op het snijvlak van ICT en zorg. Denk hierbij aan projecten zoals het invoeren van een nieuw EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), het introduceren van het EVD (Elektronisch Verpleegkundig Dossier), implementatie van het poliklinisch EVS (Elektronisch Voorschrijven) en het digitaliseren van de toedieningsregistratie (TRS) in de kliniek.

AusserhoferBos heeft het programma mogen begeleiden vanaf de opzet tot de afronding eind 2017 waarbij in diverse projecten ook de projectleiding werd verzorgd of in een meer begeleidende rol voor  interne projectleiders waar deze zijn bijgestaan met raad en daad. Met de start van 2018 wordt ook het nieuwe programma “Kliniek Digitaal 2.0” geactiveerd. Naast de uitwerking van de business cases en het begeleiden van de interne stakeholders in de investeringsprocedure mogen we ook in het nieuwe programma het programmamanagement verzorgen.

Bij AusserhoferBos geloven wij  in het zoveel mogelijk gebruik maken van aanwezige kennis en kwaliteit van de eigen ziekenhuismedewerkers in plaats van bij elk veranderingsvraagstuk externe expertise inhuren. In het nieuwe programma ligt de nadruk dan ook voornamelijk op het verder begeleiden en opleiden van de interne projectleiders en projectmedewerkers. Op deze wijze borgen we de continuïteit van alle processen in de nieuwe situatie voor de zorgverleners en het ondersteunende personeel. Daarnaast professionaliseren we hierdoor de projectaanpak waarmee het ziekenhuis in toenemende mate autonoom succesvol hun projecten kunnen managen.