Dossier ZorgICT

Treant kiest één geintegreerd LIS voor drie laboratoria

7/5/2018

Treant Zorggroep beschikt over 2 volwaardige laboratoria op de locaties Emmen (Scheper) en Hoogeveen (Bethesda). Op beide locaties is tevens een trombosedienst gevestigd als onderdeel van de laboratoria. Op de locatie Stadskanaal zijn de laboratoriumdiensten tot april 2019 uitbesteed aan Certe. Vanaf april 2019 worden de laboratoriumdiensten op deze locatie ook verzorgd door het KCL van Treant Zorggroep. Treant is de aanbesteding gestart voor één LIS t.b.v. het KC Laboratorium van Treant Zorggroep met laboratoria op de locaties Bethesda, Scheper en Refaja. De aanbesteding is inclusief alle project- en implementatiediensten, noodzakelijke koppelingen met (analyse) apparatuur, middleware, andere programmatuur en inclusief onderhoud van de programmatuur met bijbehorende SLA. AusserhoferBos adviseert het projectteam dat verantwoordelijk is voor de verwerving van het LIS en treedt tevens op als procesbegeleider Aanbesteding en Beoordeling.