Lopende opdrachten

Projectmanagers en Aankomend Projectmanagers

6/5/2019

AusserhoferBos levert al meer dan 15 jaar succesvol hoogwaardige projectmanagement- en adviesdiensten op het snijvlak van Zorg en ICT. Naast een uitstekende kennis van de ontwikkelingen inde ZorgICT, betekent dit ook dat onze projectmanagers niet alleen beschikken over prima projectmanagement vaardigheden, maar ook begrijpen dat onze opdrachten vooral veranderkundige vraagstukken zijn en weten daar naar te handelen.

De afgelopen jaren hebben we onze naam in de markt weten te vestigen en dat heeft geleid tot een gestage,beheerste groei van onze organisatie. Hierdoor zijn we in staat onze projectmanagers de kernwaarden waar wij voor staan bij te brengen: Leid,Verbind en Inspireer en doe dat op een wijze zodat daadwerkelijk Opdrachtgeverswaarde ontstaat.

 

AusserhoferBos gelooft in de kracht van de klant-organisatie en weet deze door onze aanpak aan te boren en vrij te maken. Hierdoor wordt leiderschap en eigenaarschap ontwikkeld waar de klant-organisatie direct, maar ook op langere termijn plezier van heeft.Bijkomend voordeel is dat het aantal externen dat participeert in de projecten tot een minimum beperkt blijft.

Om onze organisatie verder uit te bouwen en mee te laten groeien met de orderportefeuille zijn wij op zoek naar:

Projectmanagers

en

Aankomende Projectmanagers

die zich aangesproken voelen door ook aanpak en opvatting.

Van de projectmanager verwachten wij dat hij/zij aantoonbaar ervaring heeft in het managen van projecten die betrekken hebben op minstens 2 van de volgende domeinen: Gebruikersbeheer &Autorisatie, EPD, Patiëntenlogistiek, Apotheek/Medicatie, Conversie,Interfaces, PDMS, PACS 1+2 (EIM), Testen, Opleidingen, Zorgportalen, Go Live Draaiboek, etc.

Van de Aankomend Projectmanagers verwachten wij dat ze resultaatgericht kunnen werken, over leiderschapskwaliteiten beschikken en inhoudelijke kennis hebben van minsten 2 van de hierboven genoemde domeinen.

 

Heb je belangstelling, stuur datje CV + bondige motivatie naar peter.bos@ausserhoferbos.nl,telefoon +31 620 963 359) of gilbert.ausserhofer@ausserhoferbos.nl ,telefoon +31 651 227 561. Heb je  vragenstuur dan een mail of bel met Peter of Gilbert.

 

Wij bieden een prima pakket aan arbeidsvoorwaarden, zowel primair als secundair en een informele, collegiale werksfeer met volop kansen om jezelf te ontwikkelen.