Dossier ZorgICT

Kick-off project HiX 6.3 upgrade in Rivas

29/4/2022

Op donderdagmiddag 21 april vond de Kick-off plaats bij Rivas Zorggroep voor de upgrade van Chipsoft HiX 6.1 naar Chipsoft HiX 6.3. Aan meer dan 30 aanwezige medewerkers en ruim 100 medewerkers die via een Youtube-live stream de bijeenkomst volgden, werd in een sessie van anderhalf uur het project toegelicht.

De Kick-off luidde de start in van het project met als uiteindelijke doel de overgang op vrijdag 16 december naar de meest actuele versie van HiX. Een intensief traject waarbij we met bijna 50 werkgroepen en diverse artsensessies een zorgvuldige overgang realiseren voor zowel Ziekenhuis, Langdurige Zorg als Wijkverpleging.

De Kick-off werd geopend door de Stuurgroepvoorzitter en manager ICT Benne Holwerda, waarna programmamanager Onno Kooijman de presentatie overnam. Tijdens deze presentatie ging hij onder andere in gesprek met de CMIO en de voorzitter van de centrale VAR.

In mei starten de projectopleidingen bij Chipsoft en op 2 juni start Rivas met de welbekende projectdagen.