Dossier ZorgICT

ICT en de uitdagingen in de ouderenzorg

12/9/2022

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen: toenemende zorgvraag door dubbele vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en een ministerie van VWS dat aanstuurt op meer zelfredzaamheid van de cliënten waardoor budgetten verder onder druk komen te staan.  ICT kan (en moet) een bijdrage leveren aan de oplossing: Early Warning Systems, Alarmeringen, Valdetectie, Dwaaldetectie, Robotica/Domotica, gegevensuitwisseling in de keten en met zorgpartners, allemaal kansen die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de uitdagingen die spelen, zowel in de wijk (extramuraal) als bij intramurale zorg.

Het implementeren van deze oplossingen vraagt om een goede ICT-organisatie, een i-governance én om een ICT Beleid dat aansluit bij de genoemde mogelijkheden.

AusserhoferBos BV. voert een ICT nulmeting uit bij Liberein in Enschede om vast te stellen in welke mate de ICT klaar is om de genoemde verandering aan te kunnen. Met de nulmeting wordt een helder inzicht gegeven in waar de ICT staat in technisch opzicht, qua organisatie, hoe het staat met het Service Level Managegent met service providers, maar ook hoe de vraagzijde is georganiseerd en hoe zij in verbinding staan met ICT v.v.. Vanzelfsprekend wordt de nulmeting aangevuld met concrete, realistische verbetermaatregelen.